NYBYGGARE HÄLSADES VÄLKOMNA TILL LÅNGSERUD

-Hjärtligt välkomna som nybyggare! i Långserud ! det sade Lars Richter när har på Långseruds Utvecklingsgrupps vägnar hälsade ägarna till fyra nu färdiga och inflyttade hus i Långserudsbygden.

Ett långbord var uppdukat med levande ljus,blommor och inte minst härliga av Lotta Ståhl specialgjorda tårtor med mörtmotiv. Tiotalet inflyttade fick även berätta om de förhoppningar de har och hur de ser på Långserudsbygden i framtiden.

Även övriga närvarande högg sedan in på tårtor med kaffe därtill. "Nybyggarfirandet"  var en del i Långseruds Utvecklingsgrupps årsmöte.

Olle Danielsson var mötesordförande och årsmötets punkter avverkades i rask följd. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att gjort studiebesök på Moelven, deltagit i Aktiva Säffle och kommunbyalagsmöte samt närvarat vid Triathlon och mött politiker angående hemtjänstens verksamhetsområden. Åtta styrelsemöten har hållits. En träff har hållits med tf fritidschef Viktor Weiberg som besökt  och åkt runt i Långserudsbygden bl.a besökt badplatserna. Träff har hållits kring den planerade  cykelleden Unionsleden som passerar genom bl,a Långserud på vägen från Karlstad till Moss i Norge. en pendelparkering har uppförts vid Ed. Mårten har firats och Adam Payne är ny webbansvarig. Dasset vid Hillerströms har åtgärdats. Nitton personer har flyttat in i Långserud sedan förra årsmötet. Både verksamhets och revisionsberättelserna godkändes. Olika val förrättades och Lars Richter omvaldes som ordf, Lars-Ewert Wikholm som sekreterare och Rune Bryngel som kassör. Övriga ledamöter är Malin Lundberg och Desiré Olsson. Två nyval gjordes genom Simon Andersson och Tina Skott Koppfeldt medan Bror Bornetjärn och Thor  Ask Torkelsen  avtackades med blommor. Revisiorerna Jan Hillerström och Yvonne Malmqvist återvaldes. I valberedningen finns Kjell Olsson och Bror Bornetjärn. Inger Peterson avtackades. Daniel Ulff tackades för gott jobb med hemsidan. LUT-fonden och Långseruds friskola kommer att ansvara för Mårtenkvällen 2018. Lars Richter informerade om projektet Landsbygden med nya ögon samt Säffle kommuns Handtaget  .

 

Bildtexter:

2291 "Nybyggarna" bjöds på tårta och levande ljus när de hälsades välkomna till Långserudsbygden 2292 Fredrik och Hanna Wennersten med sönerna Vilmer t.v samt Vincent är en av de nyinflyttade familjerna 2293 Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, frågade Simon,Clara och Jacob Brummer om  vad Långserudsbygden kan stå till tjänst med 2296 Nybyggare är vi allihopa  2299  Bror Bornetjärn t.v avtackades från styrelseuppdrag i Långseruds Utvecklingsgrupp 2305  Tina Skott Koppfeldt t.v hälsades välkommen som ledamot i Långseruds Utvecklingsgrupp och Bror Bornetjärn avtackades

2291
2292
2293
2296
2299
2305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson