NATURENS KYRKA VID VALLEBERG I LÅNGSERUD

I ett strålande försommarväder med liljekonvaljerna på gång, solskydd av mäktiga lönnar och ekar hölls en ekumenisk friluftsgudstjänst 

vid Valleberg i Långserud. Lars-Evert Wikholm hälsade drygt fyrtiotalet personer välkomna till "Naturkyrkan". Margareta Bäckström och Birgit Bergendal läste pingstdagens texter. Passande psalmer som ex. 752 Över berg och dal samt 201 En vänlig grönskas rika dräkt samt Må din väg gå dig till mötes sjöngs med kantor Anders Segerström vid  den spännande reseorgeln från femtiotalet. Inga-Lill Storm talade över dagens text och gav ett personligt vittnesmål över hur hon blev en bekännande kristen.

-Efter en trafikolycka sade man att jag hade änglavakt och sedan tog det tio år innan jag fann meningen med livet, sade Inga-Lill. Ella Segerström sjöng vackert Du Gud kan visa nya vägar och Du omsluter mig.Kollekt till Svenska Kyrkans unga samlades in. När gudstjänsten var över plockades kaffekorgarna fram och det blev en skön stund i gröngräset. De som ville kunde delta i ett prestigefullt kubbspel samt en hästskokastning.

Ella Segerström sjöng vackert Du gud kan visa nya vägar samt Du omsluter mig.  Anders Segerström ackompanjerade.

 

Bildtexter:

2786-2787 Lars-Evert Wikholm hälsade välkommen till naturens kyrka vid Valleberg i Långserud 2800 Ella Segerström sjöng vackert till ackompanjemang av Anders Segerström delvis skymd bakom den spännande reseorgeln 2793 Inga-Lill Storm talade över Pingstdagens texter och berättade om sin väg mot en personlig tro  2790 Birgit Bergendal och Margareta Bäckström läste dagens texter

2786
2787
2794
2800
2793

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson