Monthly Archives: October 2018

SÅNG OCH KRUKA TILL AVGEÅNDE KURT BENGTSSON

Långseruds sockenstuga var smyckad, pyntad och förberedd för fest på
Tacksägelsedagen. En av anledningarna var a? kyrkvaktmästaren sedan sexton
år, Kurt Bengtsson, skulle avtackas och den nye, Tobías Karlsson, skulle hälsas
välkommen.
Carlo Nielsen ledde gudstjänsten och sade a? Tacksägelse för allt som gud
skapat under gånga skördesäsongen passade bra denna dag och fortsä?ningen
i Sockenstugan skulle också komma a? präglas av tacksägelse av olika slag.
Långseruds kyrkokör under ledning av Anders Segerström sjöng först "Det finns
någon" och sedan var det dags för e? unikt inslag. Anders hade gjort en sång
med Lteln Kyrkvaktmästar ́n . I den hyllades Kurt och man tog fram små
specialgrejer som hänt. En snöskyffel, en leksakstraktor och en sparkcykel var
passande rekvisita. Den specialgjorda sången överlämnades sedan inramad
samt med körmedlemmarnas namn på.
-E? mycket stort tack, sade Anders sammanfa?ningsvis. Hyllningarna fortsa?e
genom a? Birgi?a Thorstensson och Inger Peterson överlämnade en lerkruka
med moLv av Långseruds kyrka gjord av Gerd Wahlström. Rune Bryngel
överlämnade blommor och Carlo Nielsen assisterade. Inger passade på a?
tacka för sexton år av mycket go? arbete och samarbete.
-Men nu kommer en ny period och för a? du skall fylla ut Lden får du nu en
tom kasse som jag fyller på, sade Inger. Hon lämnade en fröpåse, en
trädgårdsbok, e? litet garnnystan för virkning samt en "vril" för träarbete.
Skra? och applåder bifogade "presenterna"
-Jag har allLd trivts bra här och a? återvända Lll den kyrka där jag både döptes
och konfirmerades känns väldigt bra, sade Kurt när han tackade för
uppvaktningarna.
-Nu har jag en present Lll den nye kyrkvaktmästaren, sade Kurt lite klurigt.
Presenten bestod i en rejäl nyckelknippa med nycklar Lll Xorton lokaler.
Tobias Karlsson välkomnades med blommor och varma ord och en stor del av
sin barn och ungdom bodde Tobias i Långserud och idag är Nysäter hemvisten.
Lars Richter arbetade under många år Lllsammans med Kurt och bad om ordet:
-Tack för mycket go? samarbete i den "nyckelroll" du haZ, sade Lars vidare.
Lars överlämnade även en "kyrknyckelkopia" som en välkomstgest Lll Tobias.
EZer de festliga inslagen var det dags för kalas och Långseruds församlingsråd
och Långseruds kyrkliga arbetskrets hade legat i rejält för a? göra magnifika
smörgåsar och bakat goda tårtor. E? sexLofemtal personer lät sig väl smaka.
Det blev en synnerligen trevlig eZermiddag med många glada minnen och
skra?.

 

Bildtexter:

5510 Långseruds kyrkokör under ledning av Anders Segerström framförde sången "Kyrkvaktmästar´n" skriven av Anders och framförd endast vid detta högtidliga tillfälle 55235528  fr.v Birgitta Thorstensson, Inger Peterson, Rune Bryngel samt Carlo Nielsen uppvaktade med keramikkruka, "nyttiga saker" samt blommor 5534 Avgående kyrkvaktmästaren Kurt Bengtsson t.h hade en överraskning till den "nye" Tobias Karlsson 5551 Ett knippe med massor av nycklar från Kurt till Tobias 5545  Lars Richter överlämnade en "symbolisk" kyrknyckel till Tobias Karlsson 5562 Birgitta Thorstensson tv. överlämnade en vacker Gerd Wahlström-kruka med motiv från Långseruds kyrka och Inger Peterson håller upp Hyllningssången, Kyrkvaktmästar´n skriven av Anders Segerström 5564 Ett sextiofemtal hade kommit till Långseruds sockenstuga för att tacka av Kurt Bengtsson och hälsa Tobias Karlsson välkommen 5550 En jättelik nyckelknippa överlämnades av Kurt Bengtsson, avgående kyrkvaktmästare, till den tillträdande Tobias Karlsson

5523

5528

5534

5545

5550

5551

5554

5562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

ÅTERINVIGNING AV PADDOCK I LÅNGSERUD STORT HÄSTINTRESSE I LÅNGSERUD

-Både tidens tand och hästarnas dito har satt sina spår på på vår paddocks staket, sade Anna Malmqvist med skämtsam ton. Hon hälsade ett sjuttiotal personer, barn och vuxna, välkomna till Långseruds IF:s paddock i Ed, Långserud.

Långseruds IF är ovanlig genom att man har en hästsektion och genom åren har det varit ett antal olika aktiviteter med anknytning till just hästar. 

-Man säger skämtsamt att det nästan finns lika många hästar som invånare i vår bygd, skojade Anna.

-Vi vill rikta en tacksamhetens tanke till Eva Hagelin och hennes framlidne make Henry som var mycket positiva till att paddocken byggdes 1995. Hästsektionen hade bildats några år tidigare.

-Jag vill även på hästsektionens vägnar rikta ett stort tack till Stig Jonsson, Hans Peterson och Gert-Ove Axelsson som sett till att ett utbyte av staket, uppsättning av fyra nya lampor samt ny diktning skett, sade Anna vidare.

Därefter var det dags att låta hästar av olika storlek och färg framträda tillsammans med sina ryttare. Henning Malmqvist , som går i travskola i Årjäng, körde en konbana med publikfavoriten Calle III. Nora  och Hanna Wahlund visade dressyr och Ester Peterson bjöd bl.a på hoppning. Även Westernridning visades upp innan barnen "släpptes loss" och fick klappa och rida på  de närvarande hästarna. Solen sken och LIF bjöd även på korv. En symbolisk skylt spikades upp av Hans Peterson och skylten påminde om att renoveringen bl.a skett genom ekonomiskt stöd från Långseruds Trivsel och Utvecklingsfond,LUT.

 

Bildtexter:

5173 Helena Wahlund hade med sig Willy som många barn ville rida på 5178 Retroväst 5179 Sju månader gamla Alva Malmqvist var yngste hästfantasten 5159 Anna Malmqvist berättade både om LIF:s paddocks historia samt kommenterade en hästuppvisning 5184 Henning Malmqvist och hästen Calle III körde en konbana 5189 Hanna Wahlund med sin häst  Bambu 5190 LIF:s ordf Thomas Peterson såg till att alla fick korv 5197 Ester Peterson bjöd på hoppning med sin häst Jolly Roger, en irländsk cob 5207 Även en fläkt av Western kom genom hästen Ringo med ryttaren Isabell  5209 -Äntligen ridning, tyckte lilla Tuva 5217 Deltagande hästar med ryttare vid återinvigningen av Långseruds IF:s paddock vid Ed 5243 Långseruds IF:s paddock i nyrenoverat skick med bl.a nytt staket, ny belysning samt förbättrad dikning 5242 Långseruds IF:s nyrenoverade paddock med nytt staket, ny belysning och bättre dränering  5248  Ekipaget med lille Calle III blev barnens favorit 5169 Hästsport är familjesport. Pappa Håkan öppnar grinden, mamma Annica leder dottern Nora som rider på Bonny 5191 Var det någon som sade att hästsport är tjejsport ? 5202   Westernridning på gång

5169

5173

5178

5179

5184

5189

5190

5191

5197

5202

5207

5209

5217

5242

5248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson