BARN OCH UNGDOMSKOMMITTÈ I LÅNGSERUDS HEMBYGDSFÖRENING

Långseruds hembygdsförening har haft sitt årsmöte i hembygdsgården. Dagordningen var lång och omfattande men så har även verksamheten varit under det gångna året. Bland nyheterna var att det valdes en ny kommitté, barn och ungdomskommittén, där sju personer invaldes. En anledning är kanske att de verksamheter riktade mot barn och ungdom varit mycket uppskattade. Bl.a pysselkvällarna vid påsk och jul liksom påskparaden den mycket uppskattade barn och familjedagen i juli. Ordf Bengt Johansson hälsade relativt många välkomna. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas det varit många olika slag av verksamheter. förutom de nyss nämnda  kan nämnas passionsadakt , eftermiddagskaffe med pelargonexpert, kyrkkaffe, nationaldags och midsommarfiranden, gårdsvandring, öppet hus under juli på onsdagar, hembygdsdagar, poesiafton samt gammaldags julkväll. ett av uthusen har försetts med nytt sticketak under Göran Kjellbergs kunniga ledning. Antalet medlemmar var 293 där just barnaktiviteterna lockat många yngre.  Kassören Inger Axelsson gick igenom ekonomin som är god . Nysäters marknad , där även Långserud deltar, hade tack vare bra väder ett mer lyckat år ekonomiskt. en rad val förrättades och styrelsen kommer 2014 att bestå av  Bengt Johansson, Inger Axelsson, Hardy Börås, Johan Karlsson,Camilla Eriksson,Jonas Byh och Karin Brumer (nyvald).  Katarina Bäckström och Stina Karlsson avtackades för arbete i styrelse och festkommitté. En gåva togs emot, en tavla målad av Gunvor Axelsson samt med poesi av Bojan Ström.  En plan för kommande verksamhetsår presenterades och punkterna är i stort sett som fjolårets. Bl.a så blir det Mopedrally och gårdsvandringen kommer att ske i Elovsbyn-Stenbyn. kaffe och fettisdagstårta avslutade årsmötet.5388 Stina Karlsson t.v samt Katarina Bäckström avtackades vid Långseruds hembygdsförenings årsmöte. Ordf Bengt Johansson i bakgrunden.

5389 Ordf Bengt Johansson visade upp en tavla som nu är i hembygdsföreningens ägo.  Gunvor Axelsson har målat den och Bojan Ström har skrivit poesin.

5388 5389Kjell Olsson