OMVÄXLANDE VERKSAMHET HOS LÅNGSERUDS IF

Långseruds IF har haft sitt årsmöte i Skafferiet,Långseruds friskola. Ordf Anna Malmqvist öppnade mötet och hälsade välkommen. Ur den digra verksamhetsberättelsen kan nämnas att det varit en stor verksamhet för alla åldrar under året. Inomhus har det varit motionsgymnastik, box-aerobic,pilatus-ball,innebandy och basket samt barngymnastik Ute har det bl.a handlat om  fotbollsskola med trettiofem barn,simskola med femtio samt idrottsskola med tjugofemtalet deltagare. I samarbete med Gillberga SK har man haft tillgång till gemensamma ledare och just rekryteringen och utbildningen av unga ledare prioriteras högt inom föreningen. På motionssidan lockade både Triathlon vid Eldan och motionslopper Lången Runt c:a hundratalet startande vardera. Under vintern fanns ett spännande vinter-triathlon på programmet där spark,skidor och skridskor var grenarna. Gymmet i källaren under gymnastiksalen har nyttjats mycket flitigt. Styrelse och övriga val förrättades och huvudstyrelsen skall bestå av Anna Malmqvist,ordf, samt Anna Dåverhög-Danielsson,kasör, Lin Aronsson v.ordf och ledamöterna Hans Peterson,Peter Johansson och Camilla Eriksson samt suppl Thomas Peterson. Ur verksamhetsplanen kan nämnas bygge av en näridrottsplats för spontanidrott vid Långseruds friskola, uppdatering av maskiner vid gymmet, ännu flera verksamheter i gymnastiksalen, triathlon i samarbete med BGF samt ordna de sommaridrottsskolor som efterfrågas. Nämnas kan att volleyboll för blandade åldrar nu spelas på tisdagar. Årsmötet avslutades med intagande av en enorm smörgåstårta med drycker. Kjell Olsson