FESTLIGT OCH HÖGTIDLIGT NÄR LÅNGSERUDS KYRKA ÅTERINVIGDES

Så var då äntligen Långseruds kyrka återinvigd, Under åtta månader har kyrkobesökarna varit "husvilla" men genom gott ekumeniskt samarbete har plats funnits i missionskyrkan och Herrens natur har flera gånger tagit emot för gudstjänst i strålande väder.

En lätt färglukt möter den långa karavan av förväntansfulla "premiärgäster". 

-Alla sinnen testas och det är ju som "parfym" säger en hänförd besökare.

Det är verkligen en nyrenoverad kyrka som tar emot. Allt har målats och grundfärger tagits fram. Altartavlan blänker och har fått ny utmärkt belysning.

.-Den stod och lyste som en bondbrud, sade kontraktsprost Lena Skoting syftande på Frödings dikt och Långseruds kyrka.

-Nu är det vi alla som får glädja oss åt hantverksskickligheten och yrkeskunnandet som åstadkommit detta, sade Lena som även fick med alla i en stor applåd.

Hon hade först klippt bandet som löpte runt hela kyrkan och öppnat kyrkdörrarna. Kön var lång, ja hela huvuddelen av kyrkan fylldes. När folk marscherat in följde kör,betjäning och präster.

Långseruds kyrkokör sjöng med glädje ett medley med adventssånger under ledning av Anders Segerström. 

Lena Skoting tog med kyrkobesökarna på en kort historisk resa och började passande nog vid dopfunten.

-Idag handlar det om Johannes döparen och denna dopfunt tror man är c:a 800 år, sade Lena. 

-Tänk om den kunde berätta,funderade hon högt. Därefter var det den detaljmålade predikstolen som fick sin storhetstid på 1600-talet samt altaravlan som i Långserud är från 1700-talet. Den nya belysningen ställer altartavlan i ny dager där speciellt allt förgyllt strålar extra.

Även koret som hör ihop med kören fick sin del i historien.

Eftersom det var en festmässa så erbjöds nattvard och många deltog. Förutom Lena Skoting assisterade Carlo Nielsen och Lars Richter.

Flera psalmer sjöngs och även kyrkokören framträdde från läktaren. Naturligtvis var det en hel del personer som skulle tackas, hyllas och hedras. Fastighetschef Katarina Bjerker och antikvarie Maud Forsberg kallade fram ett  antal nyckelpersoner som fick blommor. Jean.Louis Barréra, huvud och projektansvarig, tackades lite extra och han själv uttryckte efteråt stor belåtenhet med hela projektet och dess delar. Efter festmässan gick de flesta in i sockenstugan där det väntade goda snittar,cider och mingelstund. En del passade även på att få en pratstund med de olika skickliga hantverkare och entreprenörer som deltagit i det lyckade projektet.

Jean-Louis Barréra är även konstnär och han har överlämnat en vacker tavla med motiv Långseruds kyrka till vaktmästaren Kurt Bengtsson när denne slutade.

Trots den stora lyckade renoveringen finns en del arbeten kvar att göra. Ex. skall tillgänglighetsanpassningen bli ännu bättre, avloppssystemet skall ses över och minneslunden byggas om.

Julottan på juldagen kommer att bli nästa tillfälle att besöka Långseruds fina kyrka. Då kommer Lars Richter och Anders Segerström att medverka liksom Emma Danilesson och Susanne Wall. Tidpunkten blir annorlunda mot tidigare år då man i år startar kl 09.00 p.g.a delat kantorskap.

 

Bildtexter:

6689 Kön var lång fram till Långseruds nyrenoverade kyrka öppnades

6695  Lena Skoting har klippt bandet

6697 -Välkomna in i en nyrenoverad kyrka, hälsade Lena Skoting

6704 Långseruds församlingsråds ordförande Inger Peterson går i täten med korset följd av kyrkokör, kyrkvärdar och präster

6714 Lena Skoting gjorde en intressant historisk tillbakablick och började vid den c:a 800 år gamla dopfunten

6716 -På 1600-talet fick prästerna gå upp i predikstolarna för att kunna höras och nå ut, sade Skoting

6738 Många var de som tackades för ett förtjänstfullt arbete från start till mål

6720 Lena Skoting vid den glänsande altartavlan som fått ny belysning

6739  Fullsatt kyrka i huvuddelen

6726 -Tack Katarina, kramade Inger Petterson

6754 Guldglänsande kerub som visar psalmnumren

6761 Jean Louis Barrera är även konstnär och han gavavgående kyrkvaktmästaren i tack i form av en tavla med Långseruds kyrka som motiv

6724 Klart för nattvard. Carlo Nielsen och Lena Skoting klara

6725 Många tog nattvard

6756 Gott med en snitt i minglet i sockenstugan

8274
6689
6695
6697
6704
6714
6716
6720
6724
6725
6738
6739
6746
6754
6756
6761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson