FINLAND HEDRADES I LÅNGSERUDS SKOLA

Norden har fått en starkare ställning i skolan efter Läroplan för grundskolan Lgr 11. Därför föll det sig naturligt att man ägnade en stund åt Finlands självständighetsdag , den 6 december. Först tändes ett symboliskt blåvitt ljus, sedan plockades finska flaggan fram och slutligen läste man ett stycke ut Kalevala för barn av Lina Stoltz, Man lyssnade även på nationalsången Vårt land. Säffle har sedan fyrtiotalet goda kontakter med Mäntyharju och nyligen var fyra finska lärare på Säfflebesök inbjudna av Tingvallaskolan. Från denna skola var en lärargrupp i Mänyuharju ifjol höst. Det anordnades en stor temakväll den 6 december på Säffle bibliotek, hundraårsdagen av den finska självständigheten och även 2009 mindes man 1809 då Finland skiljdes från Sverige. Naturligtvis finns det även i firandet av självständighetsdagen  många tanka på alla de som dog i olika strider innan man blev egen nation.

-Hur är då firandet i Mäntyharju ?

-Vi samlas med goda vänner och äter och dricker gott, säger rektor Mauri Hyvättinen som många gånger besökt Säffle

-Sedan tittar vi på balen hos presidenten där 1700 personer finns inbjudna och på plats, säger Mauri vidare.

´-När får du och Liisa komma dit ?

-Sker nog aldrig för det är speciellt inbjudna, skrattar Mauri som dock menar att deras Presidentbal är det närmaste Nobelfestligheter man kommer.

I Långserud finns ju spår efter finländskt då man bl.a har både Finnerud och Finnsjön inom sockengränsen.

Nämnas kan att övriga nordiska länders nationaldagar är 17 maj Norge, 5 juni för Danmark och 17 juni för Island och naturligtvis 6 juni för Sverige.

 

Bildtexter:

6499 Finsk lergök, blåvitt ljus och lite rågbröd  6504 En av klasserna i Långserud som fick lite smak av finsk självständighetsdag 6 december

6499
6504
6507

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson