FRiLUFTSGUDSTJÄNST I LÖNNSKOG

-Äntligen vackert väder ! Det sade Ringaren i Lönnskog, Bengt Sandström, när han genom att dra i repet fick kyrkklockan att ljuda till gudstjänst. Platsen var Lönnskogs medeltida kyrkplats som låg prunkande grön och med massor av blommor som tittade nyvaket upp rots tidigare torka.

Inger Peterson hälsade ett tjugofemtal kyrkobesökare välkomna. Carlo Nielsen sade att temat för söndagen var "Friheten i Kristus". Inger Peterson och Rune Bryngel läste dagens texter. Carlo Nielsen utvecklade sedan tankarna kring frihet.

-Det kan vara politisk, ekonomisk och hälsomässiga friheter vilka kan saknas på många håll, sade Carlo. Han kom även in på friheter som ex. den första lönen och den första bilen.

.-Men snart kommer hinder som ex. att klara körkort,kolla olja,reparera,hålla hastighetsgränserna och hamna i bilköer,sade Carlo.

Han fastslog att friheten inte alltid är total, många gånger en dröm och ibland motsägelsefull. Som ex. berättades om Bibelsällskapet som delat ut NT  till många i öststatsfängelser samt en dansk Fångkör som trots långa fängelsestraff fått en ny och annan slags frihet genom evangeliet.

Psalmerna 200 I denna ljuva sommartid, 90 Blott i det öppna samt 752 Över berg och dal samt 730 Må din väg gå dig till mötes sjöngs och Anders Segerström sjöng även passande "Källan" av Anna-Maria Lenngren.  Gudstjänsten avrundades med att Inger Peterson tackade alla som deltagit och kommit samt berättade om att det är möjligt att "tjuvtitta" på färgsättning m.m i Långseruds kyrka den 28/8.

-Då är det öppet hus, sade Inger.

 

Bildtexter:

4267 Ringaren i Lönnskog, Bengt Sandström,  ringer till gudstjänst vid den medeltida kyrkplatsen 4276 Carlo Nielsen talade över temat "Friheten i Kristus" 4278 Friluftsgudstjänst i Lönnskog är en tradition och minnesstenen på platsen restes 1961 av ortsborna 4284 Anders Segerström sjöng bl.a Anna-Maria Lenngrens vackra sång Källan  42884286 Ett välfyllt kaffebord väntade efter friluftsgudstjänsten i Lönnskog

4267
4288
4286
4284
4278
4276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson