HÖGTIDLIGT I LÅNGSERUDS KYRKA

Det blev lite extra högtidligt vid söndagsmässan i Långseruds kyrka. Gunnar Nyrén, kyrkvärd sedan femton år tillbaka, avtackades och Margareta Bäckström välkomnades.

-Ett stort tack för ditt engagemang i församlingslivet och du har hela tiden varit en trygg och pålitlig kollega, sade inger Peterson, kyrkvärd samt ordf i Långseruds församlingsråd. Hon talade i kretsen av kyrkvärdskollegorna Anna Doverhög-Danielsson, Rune Bryngel och Mary Georgsdotter.

En vacker kruka av keramik överlämnades och Gunnar fick en varm applåd från de närvarande. 

-Vi kan glädja oss åt att Långseruds församling har en mycket hög kyrkotillhörighet, cirka nittio procent, och den kan du känna dig delaktig i, sade Inger vidare.

Gunnar tackade för gott arbetsklimat och gav sin efterträdare några goda råd.

-Hon är ju en god granne och vi talar om låga trösklar inom kyrkan men i Långseruds kyrkas entré är tröskeln hög, varnade Gunnar leende.

-Se till att ingen snubblar där, sade han vidare.

Den blivande kyrkvärden Margareta Bäckström kallades fram och hälsades välkommen av både kyrkoherde Lena Skoting samt arbetskamratena. En vacker blombukett överlämnades.

-Din far Carl-Henry Bäckström och jag blev faktiskt kyrkvärdar samtidigt, sade Inger.

Lena Skoting ledde söndagsmässan. I sin predikan berättade hon över dagens tema "Enheten i Kristus" och sin resa till Israel. denna hade fjorton deltagare Kristna Rådet där det ingår många olika kyrkor och samfund inom Sveriges ram.

-Vi upplevde stor gemenskap och glädje och visade både respekt och omsorg för varandra, sade Lena Skoting. Nils Lundström spelade till pslamerna 60, En fader oss förenar, 56 Gammal är kyrkan, 393 Du öppnar o evige fader samt 4 Hela världen fröjdes Herran.

Efteråt serverades ett gott  kyrkkaffe.

Kjell Olsson

Bildtext: 

1328 fr.v Långseruds församlingsråds ordf Inger Peterson, nya kyrkvärden Margareta Bäckström, kyrkoherde Lena Skoting samt avgående kyrkvärden Gunnar Nyrén. 1312 I procession tågade kyrkvärdarna in i Långseruds kyrka. T.h Gunnar Nyrén som avtackades efter femton år och t.v Anna Doverhög-Danielsson fortsatt verksam. Lars Richter tackade för gott samarbete tidigare och Gunnar Nyrén tackade och lämnade goda råd till sin efterträdare.

IMGP1322 IMGP1328 IMGP1312 IMGP1316 IMGP1317 IMGP1318 IMGP1320