KICKOFF

Ett tjugofemtal personer mötte upp vid Kolarkojan i Lönnskog för att  "kick-offa" det nya läsåret. Alla stekte perfekta kolbullar och det bjöds även på sång. Personalen tackade de som fixat  det hela !

Kjell Olsson