KOMMUNPOLITIKER I LÅNGSERUD

Som tidigare år hade Långseruds Utvecklingsgrupp inbjudit representanter från Säffles alla partier till en paneldebatt i Långseruds Bygdegård. Helena Segerström , ordf i Utvecklingsgruppen,  kunde hälsa Ann Mlakar (S) Ingegerd Welin Fogelberg (Sjv) Magnus Larsson (Mp) Dag Rogne(C) samt Stina Höök (M). Moderator var Solveig Voice från Säffle-Tidningen. 

Det blev två timmar av åsikter, diskussioner och frågor. Först fick resp. part fem minuter för att presentera sig och sitt partis politik. Därefter blev det frågestund och det handlade o m allt från miljöovänliga bussar i Säffle, strandskydd, kommunikationer,vård och omsorg på landet, Krokstads vilande åkermarker till oro för framtida lärarrekrytering till Säffle, ev. Tegnerhallsbygge,Volvokrisen, och diverse annat.

Som avslutning fick partierna åtta snabbfrågor som visade på stor samsyn i flera frågor men även att en del skiljer. En trevlig kväll med Säffles bästa gällande främst landsbygden blev det och det var totalt ett femtiotal personer under de två timmarna. Efteråt blev det naturligtvis en del "eftersnack" och Utvecklingsgruppen fixade blodsockret genom att bjuda på frukt och grönsaker.

Fr.v Ann Mlakar (S), Ingegerd Welin Fogelberg (Sjv) Magnus Larsson(Mp)  Dag Rogne (C) samt Stina Höök (M) ställde upp i en paneldebatt i Långserud gällande landsbygdsfrågor m.m Långseruds Utvecklingsgrupp stod  för inbjudan och Solveig Voice var moderator för kvällen

CIMG5853 CIMG5854 CIMG5852

Kjell Olsson