LÄGERSKOLAN I ELOFSBYN FORTFARANDE AKTUELL OCH POPULÄR

-Det är ett härligt sätt att komma eleverna lite in på livet och se dem i andar sammanhang än i skolbänken. Det säger lärarna Maria Edvardsson och Sussie Andersson som tillsammans med två föräldrar är med Höglunda kalss 5C  på ett besök med övrnattning i Elofsbyns lägergård även i folkmun lägerskola.Elofsbyns skola lades ned 1971 men redan läsåret 1972/73 var det klart att en lägerskola skulle öppnas. Det var de stora entusiasterna Ulf Hellborg och Allan Salmi som satsade 100 % för att dels se till att lägerskolan var i gott skick dels gjorde många turförslag till intressanta närområden. Sedan har folk och föreningar i Lönnskogsbygden engagerat sig och idag är namnet Elofsbyns lägergård.Skolklasser från Säffle får gratis besöka lägergården och även övernatta och från skolbespisningarna får mat medföras.-Det är ju en stor förmån och jag både hoppas och vet att det finns intresse i Säffles skolvärd men frågan är om alla lärare är medvetna om möjligheterna, funderar Maria.-Vad sysslar ni då med ?-Vi har planerat dagarna och bl.a finns det grupper som skall laga mat, duka och diska medan andra planerat disco och charader, säger Sussie. Alla elever lämnade musikförslag till en elev som sammanställde detta till discokvällen. Första dagen blev det besök vid Kolarkojan där trangiaköken kom till användning för kullinariska köttbullar och makaroner. Det gjordes även vattenstudier och det flätades vackra korgar  av sly. För många elever var det säkert även premiär med riktig bastu och många provade på denna varma rit.På kvällen blev det tacobuffë m-m lekar mm Efter en lugn natt besöktes Siktjärn där det grillades till lunch. Det täljdes lite grand och elden är alltid spännande.-Det är även härligt att vi haft stöd från föräldrahåll gällande lägerskolebesöket och nu har vi ju ett helt läsår att !minnas” dessa trevliga dagar, sade Maria och Sussie.Ja, genom åren har hundratals kanske tusentals elever besökt Elofsbyn och har säkert massor av minnen därifrån,  Så vitt bekant är Elofsbyn den enda lägerskolan och BUN är glädjande nog positiv till verksamheten.-Suveränt sätt att  vara i naturen och även skapa gott klassklimat, menar alla.-Vad tycker då eleverna ?Ja, när ST gjorde ett besök så var det full fart med spel, lek och bastubad medan en del påbörjat arbete med kvällens mat och underhållning

Kjell Olsson