SKOLORIENTERING ETT POPULÄRT ÄMNE I LÅNGSERUD

För några veckor sedan arbetade Hans Wilhelmsson i ledarstaben för Swedish League där 1500 tävlande deltog varje dag och i onsdags var han vid Långseruds friskola för att lära skolans elever att finna tjusningen med orientering.-Skillnader och likheter ? -Ja, egentligen är det ganska lika arbetsuppgifter fast på olika nivåer och samma glädje är det när orienteraren hittar sitt ”mål” oavsett om det är elit eller nybörjare, säger ”orienteringsmissionären” Hans.Vädret var strålande och kvällen innan ägnade Hans och hustrun Anna-Stina ett par timmar åt att iordningställa banorna. Bl.a sattes en spännande labyrint med träkäppar och linor upp liksom ”vanliga” orienteringskontroller runt om på skolgården. De flesta av Säffle kommuns skolor har skolgårdskartor, de flesta med design Sidsel Kringstad m.fl i Säffle OK.-Vi börjar med att lära oss att i alla lägen ha kartan mot norr och det springs enormt inne i labyrinten, skojar Hans. Idag är det elektronik i många moment och ”sport ident” är detsom användes vid labyrinten. Alla elever från klass 0-6 eller närmare femtiotalet deltog och efter genomgång  blev det full fart. Även en ”vanlig” orientering genomfördes på skolans område.-Det har varit en hellyckad dag, sade idrottsläraren Lotta Boholm och även Hans Wilhelmsson var nöjd med det stora intresset och elevernas aktiviteter.

Kjell Olsson