LÅNGSERUDS FRISKOLA HAR AVSLUTAT SITT SJÄTTE ÅR

Långseruds friskolas ekonomiska förening har haft sitt årsmöte i Skafferiet,Långserud. Ordf Ingemar Olsson öppnade mötet och sedan tog Olle Danielsson vid som mötesordförande. Ur verksamhetsberättelsen nämndes att skolan granskats utan anmärkning av Skolinspektionen. En liten passus klarades av per telefon. Personalrummet har helrenoverats och förskolan Mörten har fått nytt ventilationssystem. Som enda klass i Säffle har 4-6:an kommit med i ett intressant energiprojekt och skolans elever  har nästan blivit "kamrater" med prins Carl-Philip efter dennes besök i Långserudsområdet, brevväxling m.m . Eleverna har samlat in 10.000 kr till ett Barncancerprojekt. Skolpersonalen har genomgått HLR-utbildning och skolan har ytterligare digitaliserats. 

Behörighetsgraden är hög hos lärarkåren och rektor är klar med sin utbildning. Kommande sommar skall hallen till Skafferiet renoveras och ritningarna är klara. Ett antal lekredskap har satts upp och en del har nyrenoverats.

-Det har varit en positiv anda när vi träffat kommunens skolfolk, betonade Ingemar. 

-Vi tackar för all hjälp bl.a vid den arbetskväll som hölls, sade Ingemar Olsson vidare. Tore Andersson gick igenom ekonomin. Därefter förrättades val och styrelsen för kommande år blir följande: ordf Ingemar Olsson,omval för ett år, och ledamöter Margareta Bäckström, Helena Wahlund och Maria Elvingsson (alla har ett år kvar) Mikael Roth, omval, samt Tobias Karlsson och Linn Graad, nyval på två år. Suppleanter Ulrica Johannesson-Blixt,omval, samt Leif Peterson och Elvira Sparre, nyval. Revisorer: Morgan Nilsson,omval, samt Anders Axelsson, nyval.

Slutligen avtackades Tore Andersson som varit kassör ända sedan starten. Leif Peterson tackade styrelsen för ett utmärkt arbete.

-Det är glädjande att skolrestaurangen Skafferiet haft så stor framgång och fortsatt att utvecklas under Jonas Byhs ledning,m sade Ingemar Olsson

 

 

 

 

-Tack för dina sex år som kassör,sade ordf Ingemar Olsson t.h när Tore Andersson avtackades i samband med Långseruds friskolas ekonomiska förenings årstämma

 

Kjell Olsson