MÅNGA BYGDEKÄMPAR KOM TILL LÅNGSERUD

Närmare trettiotalet personer från Säffles olika delar i form av representanter från Byalag och Utvecklingsgrupper mötte upp i Långserud,Skafferiet.

Ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, Lars Richter, hälsade välkommen och Leif Peterson gav en kort historik kring den lokal, Skafferiet, som mötet hölls i.

T.f fritidschef Viktor Weiberg berättade sedan om tankar och planer kring olika verksamheter inom sin förvaltning-

-Säffle har goda förutsättningar att locka både unga och äldre till en rad olika aktiviteter, sade Viktor.

Han slog ett slag för den alltmer ökande cykel och naturturismen där hela Säffle kan erbjuda fina upplevelser.  En medveten satsning på friluftsnära turismen utlovades. Prima anläggningar i form av badhus och ev. nytt eller nyrenoverat ridhus och ev. bollhall kan locka till lägerverksamheter. Ekenäsområdet blir ett dragplåster  när det blir klart.

Kaffe med smörgås och livligt "bordsprat följde innan Sven-Olof Sjödin från AME och Af tog till orda och informerade om de möjligheter som finns att få extratjänster ex. till föreningslivet. Britt Jansson likaledes från Af redogjorde för hur praktiktjänster fungerar.

Landsbygdsrådgivare Bengt Larsson berättade om projektet "Landsbygden med andra ögon" där Säffle är en av sju noder där det finns extra möjligheter bl.a till praktikplatser.

Kommunalrådet Dag Rogne tog sedan vid. 

-Jag vill betona att vi har ett väldigt gott politiskt klimat i Säffle där vi tillsammans har Säffles bästa för ögonen, sade Dag.

-Förvaltningschefsgrupper, presidiegrupp och fungerande förvaltningar ger bra förutsättningar och vi har sluppit uppslitande frågor som lett till nya partier ,ofta enfråges och missnöjesdito, sade Dag vidare.

Han presenterade därefter en del saker som redan är igång medan andra står strax på tur och ytterligare några lite längre fram.

-Vi är glada över Folhögskolan Kyrkeruds verksamhet  i Ungdomens Hus övre regioner, grävstarten vid Ekenäs servicebyggnad, simhallsbeslutet som nyss togs samt utarrenderingen av åkermark  vid Krokstad, menade Dag.

-Vid Krokstad håller vi dock inne  en del mark för att avvakta hur och var ridskolan kommer att utvecklas. 

-Med tanke på det stora ökade intresset för cykling, både av Säffles egna cyklister samt ev. turister, så behöver vi i etapper försöka få fram medel för att göra cykelbanor längs våra lite större vägar, konstaterade Dag. Både TSV och markägare berörs dock i denna fråga.

En bra stund berättade han sedan om Svanskogs skola och de kommande arbetena där.

-Lite olycklig rubriksättning berättade att renovering och byggnation stoppats men så är inte fallet, klargjorde Dag.

-Vi renoverar just nu men måste göra omtag för att få fram vad BUN behöver för skolans verksamheter, sade Dag. 

-Att våga ta ett omtag är också ett beslut och det kan röra sig om 2-3 månaders förlängning av planerna och vi vill få bästa möjliga resultat,betonade Dag. Svanskogs byalagsrepresentanter hade en längre pratstund med Dag Rogne efter mötets avslutande.

Dag Rogne framförde även att man i hela Säffle måste arbeta hårt med att höja grundskoleresultaten i skolan.

-Det är ytterst viktigt för Säffles framtid, sade Dag.

Byalagen och Utvecklingsgrupperna fick möjlighet att "lufta" sina synpunkter och det verkade som just nu är allt focus på kommande julhelger med marknader, basarer m.m

Bengt Larsson tackade alla informerat och de som mött upp till kvällen.

-Det är roligt att så många kommer och vi brukar ha 2-4 gånger per år beroende på när ärenden som är lite extra angelägna för landsbygden dyker upp, sade Bengt. Man har avhandlat energi , avfallsplaner, strandrätter,post och telefonärenden och  turismfrågor m.m

 

Bildtexter:
1488  fr.v Landsbygdsrådgivaren Bengt Larsson samt Britt Jansson,Af, och Sven Olof Sjödin,AME och Af, t.f fritidschef Viktor Weiborg samt kommunalrådet Dag Rogne deltog alla i den välbesökta Kommunbyalagskvällen i Skafferiet,Långserud 1485 Värmlandsnäs var välrepresenterat genom ett antal "bygdekämpar" 1486  Kurt R Gustafsson t.v visar stolt upp senaste numret av den eminenta sockentidningen Gillberga Bygdeblad för t.f fritidschefen Viktor Weiber

1488
1485
1486

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson