MÅRTENKVÄLLEN DROG MÅNGA TILL LÅNGSERUDS BYGDEGÅRD

Närmare etthundratjugo personer hade mött upp i Långseruds Bygdegård när Utvecklingsgruppens ordf Helena Segerström hälsade välkommen. Hon redogjorde för kvällens program och presenterade Utvecklingsgruppens medlemmar. Därefter hälsade hon ett dussintal nyinflyttade välkomna liksom de gäster som kommit ned från Hotell Vildmarken. Anders Axelsson presenterade det nya förslaget från Länstyrelsen gällande strandskydd.


-Även om det är bättre än det första rent katastrofala förslaget så anser både vi och företrädarna för Säffle kommun samt övriga byalag och utvecklingsgrupper  att det nya inte heller är tillräckligt bra, sade Anders. Han sade att man haft ett väldigt gott samarbete med Säffle kommuns tjänstemän, politiska ledning samt landsbygdsrådgivare.


-Vi är helt överens och har krävt en ny remissomgång samt besked hur man överklagar besluten men Länsstyrelsen hänvisar bara till att det blir information via tidningar och kungörelser, sade Anders vidare.


-Vi ville veta på vilka grunder man utökat strandskyddet som vi ser kraftigt begränsar utvecklingsmöjligheterna, sade Anders vidare.


Han uppmanade alla att hålla ögonen öppna när beskeden kungörs.
Anders satte även upp ett antal kartblad i entrén där de nya förslagen framgick.


Därefter blev det underhållning i form av choklad och sånghjul med Anders Segerström som organisatör. Nummer gav sångförslag och sedan avgjorde en färg  chokladvinsten denna Chokladens Dag i Sverige. 


Helena Segerström berättade om den ståtliga trämört som numera finns vid Hillerströms. Från början vägde trästocken c:a 500 kg, enligt trämannen Göran Kjellberg, men sedan träkonstnären Lotta Boholm-Wall låtit sina motorsågar arbeta och torkan gjort sitt återstod 87,5 kg. Hardy Börås och Sune Johansson hade gissat 87 kg och fick pris för detta.


Jonas Byh fixade en välsmakande mustig gulasch samt nybakt bröd och köksgruppen fick genast en lång kö fram till grytorna. Kaffe med kaka följde efteråt.


Lite information gavs som avslutning där Helena Segerström först påminde om ett informationsmöte den 19/11 i Bygdegården med företrädare från Migrationsverk, Carewell och Säffle Kommun närvarande. Detta möte utlovades när Asylboendet på Hotell Vildmarken startade och nu har alla möjlighet att ställa frågor och få information.


Anders Nilsson berättade om Bygdegården i stort där man skaffat nya stolar och en arbetskväll  22/11 skall ge bättre akustik genom uppsättande av ljudabsorbenter.


Kommande måndag hålls en extrastämma med Långseruds Fibernäts ek förening i Bygdegården.
Helena Segerström tackade alla som kommit och avslutade en gemytlig och trevlig "nationaldag" i Mårtensbygden.

 

1691 Förväntansfulla gäster. 1701 Anders Nilsson berättade om vad som sker i Bygdegården fram igenom. 1666 Anders Axelsson satte upp de nya kartorna med förslagen till ny strandrätt. 1675 Sune Johansson t.v och Hardy Börås hade gissat 87 kg som vikt på den nyuppsatta Mörten vid ortens lanthandel. det var bara ett halvt kilo för lite. 1679 Anders Segerström hade hand om choklad och sånghjulet. 1684 Soppa och gott bröd smakade bra. 1668  Långseruds Utvecklinsgrupps ordf Helena Segerström hälsade närmare etthundratjugo personer välkomna till årets Mårten firande. 1672 Anders Axelsosn berättade om de nya förslagen gällande strandskydd och han ansåg inte att de räckte. 1674 Långseruds Bygdegård var välbesatt.

 

IMGP1701 IMGP1703 IMGP1704 IMGP1705 IMGP1706 IMGP1707 IMGP1666 IMGP1668 IMGP1669 IMGP1673 IMGP1674 IMGP1675 IMGP1679 IMGP1682 IMGP1684 IMGP1688 IMGP1691 IMGP1695

Kjell Olsson