SAMARBETE HEMBYGDS OCH IDROTTSRÖRELSE ?

Kan det finnas ett värde i ett samarbete mellan Hembygdsrörelsen och Idrottens dito ? detta diskuterades i samband med ett möte i Långseruds hembygdsgård där Långseruds Hembygdsförening och Långseruds IF stod för värdskapet. Initiativet kom från Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (VIS) som vill i projektform pröva vad ett samarbete mellan hembygd och idrott kan ge.

Bengt Johansson, ordförande i Långseruds Hembygdsförening hälsade alla välkomna till hembygdsgården.

-Vi tror att det finns mycket att hämta, sade projektledaren Jan-Sture Larsson. Med sig hade han Jan Hagstrand,VIS och Forshaga, samt Bengt Lagerberg frånVästra Fågelvik och Värmlands Hembygdsförbund.

Ett antal personer med rötter både inom idrott och hembygdsrörelse hade handplockats och dessa fick i kort form redogöra för sina resp. föreningar där en del finns kvar medan andra är nedlagda.

-Hur var det förr är alltid en spännande fråga oavsett ämnesområde, menade Jan-Sture.

Arthur Enneby,Gillberga SK och NIK och IK Skall samt IK Framåt, Enrnst Askmar,Kila IF, Olle Sjöstrand,Nysäters IK, Anders Axelsson ,Väringarna,Häljebols IF samt Långseruds IF, Görte Söderqvist, Nysäters IK och Väringarnas IF och Bengt Axelsson,Nysäters IK och Gillberga FF hade en stor och intressant gemensam kunskap både om historisk idrottstid och nuläget. En hel del dråpliga  minnen kom fram runt kaffebordet.

-Vi vill spegla lokalsamhället och där är ju både historien och idrotten viktiga, sade Jan Hagstrand. han berättade även om den inventering som görs om s.k objekt där man är uppe i runt 600 st.

-Det kan vara hoppbackar, skjutbanor,gamla idrottsplatser och nedlagda fotbollsplaner, sade Jan. Torsby har arbetat hårdast och fått fram hela  126 objekt.


-Vad kan då finnas inom hembygdsrörelsen ?


-Ja, där kan bl.a finnas fotografier, filmer,  berättelser och protokoll,menade Jan-Sture. Nämnas kan att det finns 14.000 bilder lagrade i Wermlandsbilder.

-Intresset för hur det var förr är större än någonsin det har både idrottscaféer och fotoutställningar vittnat om, menade Jan.

Nämnas kan att både Kolsäter,Nysäter och Långserud haft idrottscafeér fast det var några år sedan.


Förutom lokala idrottscafeér,fotoutställningar kan lokala idrottsvetartävlingar anordnas och andra utställningar ordnas. Idrottens stora betydelse i lokalsamhället tillsammans med hembygdsföreningarnas övriga aktiviteter.

-Jag kan nämna att ett bildspel i en lokal lanthandel hela tiden hade folk som tittade på och kommenterade bilderna, sade Jan Hagstrand.

Vad skulle då kunna locka till intresse i Gillberga-Långserudsområdet ?


-Jag tycker att det material som Göte Söderqvist fått om Väringarna låter intressant, menade Anders Axelsson. Kjell Olsson ansåg att Häljebols IF:s fotbollsperiod, kanske ett speciellt år säkert skulle locka intresserade  medan Olle Sjöstrand mindes sitt fantastiska juniorlag hos NIK.


-Glöm inte Gillberga Skidklubbs starka skidåkare med Erik Hansson i spetsen,menade Artur Enneby och Ernst Askmar mindes gamla fina föreningen Skall och Kilas idrottshistoria. 

-Även nutidshistoria som familjen Ruus enorma skidverksamhet både i och bredvid spåren är intressant,menade Enneby vidare.

Bengt Axelsson blev smått nostalgisk över Nysätersparken Hassleruds storhetstid och nära uppeldning innan det blev ny succé förra året. Helt klart finns det massor av saker som är spännande och minnesvärda !


-Det behöver inta vara så väldigt många år sedan som saker skedde som är smått bortglömda. sade Jan Hagstrand.. Han berättade om ett litet barn som såg Gune Svan vinna en OS-medalj och då utbrast:


-Kolla pappa, Gunde kan åka skidor ! Barnet hade bara sett Gunde Svan som programledarna i Fångarna på Fortet i TV.


Entusiasmen var stor bland de närvarande och man kom överens om att ordna en ny träff i Gillberga och då närmare så på vilka delprojekt som kan landsättas.


-Det finns tid att fundera kring hur idrottens betydelse i lokalsamhället såg och ser ut och vilken del det har inom Hembygdsrörelsens ram, avslutade projektledaren Jan-Sture Larsson, Värmlands Idrottshistoriska sällskap. Nämnas kan även att SISU Idrottsutbildarna finns med i projektet.

5058 5061

5061 Ett gäng idrotts och hembygdsintresserade samlade i Långseruds Bygdegård. fr.v  Göte Söderqvist,Kjell Olsson,Olle Sjöstrand,Ernst Askmar,Arthur Enneby,Anders Axelsson,Bengt Axelsson samt Bengt Johansson,ordf i Långseruds Hembygdsförening.

5058 fr.v Jan Hagstrand, VIS,Jan-Sture Larsson,VIS och Bengt Lagerberg, Värmlands Hembygdsförbund  är ute i projektsyfte att se om idrotts och hembygdsrörelse kan berika varandra

Kjell Olsson