SPÄNNANDE KONSERT AV ESSENS

-Det här var bland det bästa jag hört, sade Anders Nilsson, en av åhörarna vid efter den andra sommarmusiken i Långseruds kyrka. Det han och övriga hade fått höra var en spännande, nyskapande konsert där Ian Peaston,el-fiol, och Per Johansson, el-klarinett  "loopade ihop" massor av ljud och effekter. Allt sker live och det bjuds en spännande kombination av klassisk musik och pop samt filmmusik och dessutom ett antal stycken som specialskrivits för Essens:1.


-det här blir vår etthundrafemtionde konsert och vi började spela ihop år 2008, sade Per. Båda hade dessförinnan spelat i Helsingborgs symfoniorkester men intresset för musik i kombination med datorer tog då delvis över.


De beskrev sedan hur kvällen skulle komma att bli där inget är förinspelat men effekter finns på datorerna och de spelar in loopar, sitt eget spelande och sedan kan dessa inspelade loopar kopplas på med hjälp av fotpedaler.  Först  bjöds på Bach sedan hårdrock och filmmusiken till Batman. Publiken fick då en liten susning om hur det skulle komma att bli och låta. Ljuv musik från klassiska instrument som kopplas tilll datorerna och får effekter , fler instrument och fantastiska ljud. Temat från filmen Amelie från Mont Martre följde innan det var dags för nyskriven klassisk musik av Stefan Klaverdal. Stefan tillhör förgrundsfigurerna och har varit starkt delaktig i Essens 1:s spelningar och tolkningar. 


-Styckena kan ändras mellan våra framträdande för vi står i nästan ständig kontakt med Stefan och ibland får vi ändringsförslag och ibland vill vi ändra själva, menar Ian.


Publiken får även intressant information kring musikstyckena som ex. om  finske  Bernhard Krusell som via militärmusiken avancerade både som musikier och kompositör på 1700-talet. 


Johan Uhlén är en annan nutida tonsättare som själv är pianosolist men även komponerar främst beskrivande musik.  Train, rain och Loops var ett exempel och om publiken blundade kunde de höra både tåg och regn  både nära och i fjärran. 


Publiken gjorde däremot stora ögon , och öron, när Ian och Per spelade ihop åtta slingor och när detta var klart själva satte sig i publiken. Det inspelade materialet lät som det framfördes av en stor orkester med massor av instrument ! Spännande !


Innan Carlo Nielsens betraktelse spelade Ian Peaston, som kommer från Skottland, en skotsk klagovisa från 1500-talet. Den handlade om en hustru vars man avrättats  och förutom fiolspel låg det hela tiden en sorgsen ton från säckpipa i bakgrunden.


Det avslutande numret tog nästan andan ur publiken när Kletzmersk folkmusik framfördes i ett våldsamt tempo.


-Per vägrade först att vara med om detta men efter 30-40 timmars intensiv träning så vågade vi, sade Ian.


Publiken gav Ian Peaston och Per Johansson rejäla applåder och efteråt kunde man ställa frågor och titta på utrustningen.


-Vi spelar ofta ute i skolorna och närmast väntar ett work-shop med elever i Åmål och nästa konsert sker i Ånimskogs kyrka, sade Per Johansson. För den dataintresserade med varierad musiksmak kan ett besök rekommenderas.

Kjell Olsson

916 Efteråt fick publiken fråga om konsertens innehåll och Anders Nilsson var både imponerad och frågvis. 917 Ian Peaston och Per Johansson fick stora applåder för sin nyskapandekonsert där klassiskt, filmmusik och pop samt datainslag rymdes. 913 -Fr.v Ian Peaston med sin elfiol samt Per Johansson med el-klarinetten bjöd på en spännande, nyskapande konsert där även två lap-tops, datorer, fanns med i ljudet. 915 Per Johansson jobbade även med sina gröna sockarbeklädda föter på pedaler som gav loopongeffekter.


917 916 913 914 915