Monthly Archives: May 2018

VAD ÄR DETTA ?

-Vad kan detta vara för något ? Säkert en del av något annat men vad ? Frågan ställdes när man röjde ut Wiksforsfabriken i Långserud. Är det någon som har någon aning så kan man kontakta Thomas Peterson,Långserud, som är nyfiken på svar.

 

 

 

 

 

Hundratals av denna plåtsak hittades i stora lådor när man röjde ur Wiksforsfabriken i Långserud

NATURENS KYRKA VID VALLEBERG I LÅNGSERUD

I ett strålande försommarväder med liljekonvaljerna på gång, solskydd av mäktiga lönnar och ekar hölls en ekumenisk friluftsgudstjänst 

vid Valleberg i Långserud. Lars-Evert Wikholm hälsade drygt fyrtiotalet personer välkomna till "Naturkyrkan". Margareta Bäckström och Birgit Bergendal läste pingstdagens texter. Passande psalmer som ex. 752 Över berg och dal samt 201 En vänlig grönskas rika dräkt samt Må din väg gå dig till mötes sjöngs med kantor Anders Segerström vid  den spännande reseorgeln från femtiotalet. Inga-Lill Storm talade över dagens text och gav ett personligt vittnesmål över hur hon blev en bekännande kristen.

-Efter en trafikolycka sade man att jag hade änglavakt och sedan tog det tio år innan jag fann meningen med livet, sade Inga-Lill. Ella Segerström sjöng vackert Du Gud kan visa nya vägar och Du omsluter mig.Kollekt till Svenska Kyrkans unga samlades in. När gudstjänsten var över plockades kaffekorgarna fram och det blev en skön stund i gröngräset. De som ville kunde delta i ett prestigefullt kubbspel samt en hästskokastning.

Ella Segerström sjöng vackert Du gud kan visa nya vägar samt Du omsluter mig.  Anders Segerström ackompanjerade.

 

Bildtexter:

2786-2787 Lars-Evert Wikholm hälsade välkommen till naturens kyrka vid Valleberg i Långserud 2800 Ella Segerström sjöng vackert till ackompanjemang av Anders Segerström delvis skymd bakom den spännande reseorgeln 2793 Inga-Lill Storm talade över Pingstdagens texter och berättade om sin väg mot en personlig tro  2790 Birgit Bergendal och Margareta Bäckström läste dagens texter

2787

2794

2800

2793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

EFTER 250 ARBETSPLATTFORMAR SLUTAR CALLE ROOS OCH SÄLJER HELA SIN VERKSTAD

 

 

 

 

Nu säger Calle Roos adjö till sin kära fräsmaskin. Den kommer att auktioneras ut lördagen 26 maj då Calle låter försälja all utrustning från sin mekaniska verkstad  i Långserud

 

-Det har varit en fantastisk resa och roligt varje dag att gå till jobbet.

-Men nu är det över, som man säger i Mästarnas Mästare. Gården Calle tillsammans med hustru Carin befinner sig på härstammar från Calles morfars far, inköpt 1850.  År  1910 skiftades den och sedan blev det nytt skifte mellan Calle och hans bror 2004. Begreppet "uppfinnare" är  ganska brett men stämmer bra in i Calles s.k "profil". Efter ett  tiotal år i Lilla Edet så flyttade Calle och Carin till Berget i Byn, Långserud. Maskinhallen om c:a 400 kvm byggdes och inreddes med maskinell utrustning för att kunna göra många olika saker, både i produktions och reparationsleden. 

-Redan 1987 tog jag fram en prototyp på en höj och sänkbar arbetsplattform, säger Calle. Denna kom att upptäckas av olika stora företag ex. Posten och hans plattformar finns  både i Hallsbergs stora postterminal och i Stockholm. T.o.m i USA har en del företag tagit emot en del plattformar för att bättra på arbetsmiljön.

-Det har hunnit bli c:a två hundrafemtio stycken och jag har mönsterskyddet kvar så kanske någon vill fortsätta produktionen, funderar Calle. Vidare byggde och reparerade han stora tvättmaskiner mest för industritvättar. Även andra specialarbeten utfördes. 

-Det har varit ett gott samarbete med bl.a Säffle Verkstadsbolags  och Åmåls Industrilack, betonar Calle. 

Men allt har sitt pris och efter tiotalet år i Långserud styrs nu kosan mot Skåne  och Ängelholm.

Hustrun har fått ett spännande och kvalificerat jobb på Högskolan i Kristianstad och sedan är hon ju skåning, myser Calle.

Han själv har börjat känna av många års slitsamt ar bete och tycker det är dags att trappa ned rejält och bli "hobby-uppfinnare".

-Då passar 30 kvm bra, menar han. 

Lördagen den 26 maj kl. 11:00 kommer det att bli en maskinauktion där alla maskiner, verktyg m.m från verkstaden kommer att försäljas.

Det blir även visning av verkstadslokalen. Calle köpte för tio år sedan även pensionärshemmet nere vid Långseruds kyrka. Det innehåller sexton lägenheter och har fått namnet Kvarnbacka. Även dessa kommer att försäljas.

-Det är för svårt att ha kvar ansvaret när vi bor så långt borta, konstaterar Calle.

En omtyckt entreprenör flyttar men i bygden gläds man sig åt att fyra nya tillkommer, i Viksfors.

-Jag önskar dem stort lycka till,säger Calle Roos avslutningnsvis.

-Förhoppningsvis kommer det snart  en ny entreprenör även till Berget i Byn,avslutar Calle Roos.

ARBETSKVÄLL VID LÅNGSERUDS FRISKOLA

Tobias Karlsson och Olle Danielsson i "den hårda gruppen" vid Långseruds skola hade skrivit ned ett tjugofemtal punkter  på behövliga arbeten vid Långseruds friskola. Ett tjugotal vuxna och barn kastade sig över listorna och kom snabbt igång. Basketkorgar fixades, takrännor rensades, plank byttes och bollplanket korrigerades. Grus flyttades och lås byttes med snabba tag. Som belöning väntade ett rejält bord med grillkorv och dryck. 

-Nu hoppas vi att både elever och personal är nöjda när de kommer tillbaka till skolan efter lovet, sade Tobias och Olle när de tackade för de de frivilliga insatserna.

 

Bildtexter:

Sopning och rensning var några arbetsuppgifter.  2710 Äntligen blev basketkorgen lagad och uppsatt 2720 Även barnen hjälpte till att fixa sina lekutrymmen 2726 En stolt Robert Almberg vid ett nyuppsatt räcke  2728 Takrännorna rensades 2714  Belöningen   2715  Önskelistan  2718 Johan Graad tar i med krattan

2717

2718

2719

2720

2722

2726

2728

2715

2712

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

JOST LAKMAKER BESÖKTE LÅNGSERUDS FRISKOLA

2699

2700

2701

2702

2707

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtexter:

2695-2699 Joost Lakmaker trivdes bland Långseruds friskolas nyfikna och frågvisa  mellanstadieelever  2700 Joost både berättade och svarade på frågor om sitt eget liv och det han gått igenom 2701 Kost trivdes bland  nyfikna och frågvisa elever vid Långseruds friskolas mellanstadium  2707 Även lärarna fick en pratstund med Joost

FANTASTISK MILJÖ OCH KYRKKORV VID KOPPERUDSTJÄRNET

Det var 2008 som Göran Kjellberg var färdig med ett fint och rejält vindskydd samt grillplats vid Kopperudstjärnet i Esbjörbyn,Långserud.

Varje år har det sedan hållits en friluftsgudstjänst på platsen och så även i år. 

-Alla vägar bär till Kopperudstjärnet, sade Göran skämtsamt och det hade han rätt i. En del gick den lite längre vägen  längs "Hålvägen" den gamla vägen som folk använde för hundratals år sedan. Göran Kjellberg lade ned ett stort arbete med att först  finna och sedan röja den "gamla" vägen.

I ett strålande soligt väder kunde Inger Peterson hälsa ett tjugofemtal personer välkomna. Carlo Nielsen höll i gudstjänsten vars tema för dagen handlade om Bönen. Inger Peterson och Birgitta Thorstensson läste dagens texter. De passande psalmerna 199 Den blomstertid, 90 Blott det öppna, 752 Över berg och dal samt 730 Må din väg sjöngs och kantor Martin Rhodén  ackompanjerade med sitt dragspel. 

Carlo Nielsen talade över Bönen och barnen, Guds barn där alla finns med oavsett ålder. 

-Att be är att samtala med den himmelske fadern, sade Carlo. Som postludium spelade Martin Rhodén På en byväg om våren. Därefter väntade fika och medhavd matsäck plockades fram. Göran Kjellberg och Siv Forsén-Kjellberg hade fixat en grillbrasa och bjöd på välsmakande kyrkkorv. Göran hann även berätta om hur livaktigt det var i bygden för 100-200 år sedan då det fanns flera gårdar samt både sågverk och kvarn vid Ysjöälven.

-Sedan kom flottningsperioden och då jämnades allt detta bort för att timret skulle flyta utan besvär, sade Göran.

Inger Peterson framförde församlingens och de närvarandes tack till Göran och Siv Kjellberg för deras förberedelser och generösa mottagande. Nästa aktivitet blir på Kristi Himmelsfärdsdag då Långseruds Hembygdsförening inbjuder till gudstjänst i hembygdsgården. Carlo Nielsen,Anders Segerström samt Anna  Andersson Vass,violin, medverkar och då det bjuds på "klengås" enligt traditionen.

 

Bildtexter:

2646 Kopperudstjärnet glittrade under friluftsgudstjänsten  2650 Ett tjugofemtal personer hade kommit till friluftsgudstjänsten vid Kopperudstjärnet i Esbjörbyn,Långserud   2662 Göran Kjellberg berättade om "gamla tider"  med kvarn,såg och folk runt Kopeprudstjärnet för länge sedan 2665 Välkommenlapp !  2668 Den gamla hålvägen som gjordes för hundratals år sedan och nu har letats fram igen  2654 Kantor Martin Rhodén hade bytt ut kyrkorgeln mot dragspelet och det gick bra 2667 och 2666 Kyrkokorven smakade bra    2648  Ett tjugofemtal personer hade mött upp till natursköna Koppungen i Esbjörbyn,Långserud för att delta i Friluftsgudstjänst

2667

2666

2665

2662

2655

2654

2650

2648

2646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

VALBORGSFIRANDE I SILLINGSFORS OCH VID SMEDGÅRDEN

-Hjärtligt välkomna hit både manskör och publik. Det sade Anna Dåverhög-Danielsson när hon som mötesledare hälsade Anders Segerström och manskören välkommen till Sillingsfors Missionskyrka på söndagskvällen. Traditionen är mer än tio år gammal och kören gillar att sjunga i missionskyrkan då akustiken där är mycket bra.

Långseruds manskör sjöng de traditionella vårsångerna Längtan till landet vanligen benämnd Vintern ra, Majsång, O, hur härligt majsol ler, Vårsång, Glad såsom fågeln samt En sommarafton

-Det är ju lite spännande att sångtitlarna inte stämmer med den sånginledning som folk känner så väl till, sade Anders Segerström. Han gjorde lite vårlika utvikningar innan han fick alla med i ett fyrfaldigt leve för våren.

Carlo Nielsen talade över dagens texter och gav den fullsatta missionskyrkan en fläkt av våren. Två psalmer sjöngs , trosbekännelse och bön lästes. Kollekten som insamlades går till ytterligare renovering av missionskyrkan där redan ett stort arbete lagts ned.

Manskören sjöng I månans skimmer, Under rönn och syrén, Blommande sköna dalar, innan Majsång, Sköna maj, avslutade sångprogrammet.

Som avslutning samlades alla runt kaffeborden.

På måndagen var det Valborgsmässofirande vid Smedgården. Mycket folk hade samlats för att först gå en klurig tipspromenad a la Johan Graad. Sedan fanns lotter, kaffe med gott hembakt bröd samt varm korv att köpa. Rune Bryngel tände brasan som snabbt flammade upp. Manskören under Anders Segerströms ledning sjöng ett antal vårsånger där inledningen dock var Rövarsången och ett mäktigt avstamp.  

Publiken verkade nöjd trots att vinden tog i och regnet ökade i styrka. Paren Urban Bäckström/Leif Bryntesson samt Louise Jakobsson/Johan Graad hade klurat ut frågor till tipspromenader för vuxna resp. barnklasserna- Bland barnen vann Alma Malmqvist före Valdemar Segerström medan paret Sofia och J-O Bennetoft tog hem vuxenklassens två första platser före Nicholas Hillerström. 

-Viktigt var att man inte kunde googla fram svaren, sade nöjda frågeproducenter med glimten i ögat.

Man passade även på att sälja majblommor.

 

Bildtexter:

2625 Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström, längst t.v, sjöng både inomhus i Sillingsfors missionskyrka samt ute vid Smedgården.  2639 Brasan fick bra fart vid Smedgården  2635 Mycket folk hade samlats vid Smedgården i Långserud 2636 Korv, kaffe med hembakt bröd m.m hade god åtgång 644 Trots vind och  regn i luften kämpade sig Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström sig igenom sitt program som hyllning till våren   2640 Många hade kommit till Smedgården i Långserud där man för andra året firade Valborg

2635

2636

2639

2640

2644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson