Monthly Archives: September 2018

LÅNGENRUNTDAGEN TRIVSAM I VACKERT VÄDER

Långenruntdagen innehöll tre olika delar. Först var det en idrottsgudstjänst som lockat ett sjuttiotal personer i det vackra höstvädret. Matteus Kareliusson ledde gudstjänsten och talade om "Idrott på liv och död" och utvecklade det på ett tankeväckande sätt.  Anders Segerström spelade till psalmerna Gud för dig är allting klart samt Gud dit folk är vandringsfolket. Lisa Malmqvist och Sofia Bennetoft sjöng vackert och fick applåder. Kyrkkaffe med gott dopp följde och en kollekt gav 2000 kr till arbetet med att tillgänglighetsanpassa entrén m.m vid Fritidshemmet och Skafferiet. Man begav sig ned till entrén där ett rött band klipptes av under festlig form. Malin och Theodor Andersson höll i saxen. Smedgårdens ordf Olle Danielsson berättade vad som åstadkommits med en rymlig entré och en handikappvänlig toalett m.m Han berättade även om att man byggt en hiss och ramp vid idrottshallen. Venzel Thorén likaledes styrelsemedlem i Smedgården fanns på plats. Kerstin Olsson representerade LUT-fonden och överlämnade en check om 50000 kr. Även netto från idrottsarrangemanget går till anpassningen.

 

Därefter var det dags för det rent idrottsliga. Några stora skaror kom inte till start men det trettiofemtal som sprang eller gick fick stor support från publiken. Först gav sig gångare iväg innan man "släppte lös" de yngsta som med liv och lust sprang 550m. Guldmedalj och glass fick alla unga löpare. I löparklassen visade sig Thomas Jansson stå i särklass. Trots att han sprungit Tjurruset dagen innan och belagt en hedrande trettondeplats visade han fin form även på söndagen. Segertiden blev 42 minuter. Även Jörgen Karlsson hade lördagslopp i benen men blev fin tvåa med tiden 54 minuter. 32 sekunder Loppets enda kvinnliga deltagare Lotta Boholm-Wall satsade för att nå timmen men fick uret att passera timmen med åtta sekunder, Trea blev prästen Mattias Kareliusson som var lite förkyld men ändock var nöjd i mål. Hatten av gjorde publiken även för veteranerna Håkan Loftman samt Kjell Svensson som tillsammans löpt över femtio Lången Runt totalt ! Imponerande !

Hederspriser utdelades och ett antal priser lottades även ut bland alla deltagare. Hela dagen var ett samarangemang mellan Långseruds församling och Långseruds IF.  Som helhet blev det en trevlig stund vid Långseruds friskola och dess närhet och de som gick och sprang runt Lången tyckte det var vacker natur. 

 

Resultat löpare 1. Thomas Jansson 42.00 2. Jörgen Karlsson 54.32  3, Mattias Kareliusson 60.15  4. Håkan Loftman 63.43  5. Lennart Strandlund 64.47  6. Victor Johansson 67.22 7.Emil Johansson 67.22  8.Lucas Jansson 68.07  9, Kjell Svensson 71.06  Damer. 1. Lotta Boholm-Wall 60.08

 

 

Kjell Olsson

THOMAS JANSSON VANN LÅNGEN RUNT

4994

4996

5000

5002

5008

5013

5020

5026

5037

5039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002 I suverän stil vann Thomas Jansson årets Lången Runt 5000 Glada gångare mot mål fr.v  Urban och Veronika Fjälltorp samt Helena och Mikael Rooth 4994 Mer än femtio Lången runt har fr.v Kjell Svensson och Håkan Loftman sprungit genom åren 4990 Fr.v  Mattias Kareliusson,Lennart Strandlund samt Håkan Loftman inför start 4996 Starten har gått 5013 Lotta Boholm-Wall fick en tid strax över timmen men var bästa dam och totaltrea. 5008 -Grattis pappa, säger Madicken och utdelar en kram 5037-5039 Pristagare fr.v Mattias Kareliusson (3:a) Thomas Jansson (1:a) samt Jörgen Karlsson (2:a) 5020 Lennart Strandlund på väg mot mål 5026 Lucas Jansson t.v och Victor Johansson spurtar mot mål efter nästan elva km löpning

 

Kjell Olsson

IDROTTSGUDSTJÄNST OCH INVIGNING I LÅNGSERUD

4946

4952

4960

4962

4997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4946 Efter en uppskattad sportgudstjänst var Mattias Kareliusson klar för start på Lången Runt 4997  Lisa Malmqvist t.v samt Sofia Bennetoft sjöng vackert i samband med Idrottsgudstjänsten i Långserud 4962 Kyrkkaffe med dopp lockade 4952 Malin Andersson och sonen Theodor fick äran att klippa av det röda bandet den nya entrén som tillgänglighetsanpassats 4960 Kerstin Olsson.representant för LUT-fonden, överlämnade en check med 50.000 kr till Smedgårdens ordf Olle Danielsson- Även styrelsemedlemmen Venzel Thorén var nöjd med detta

 

Kjell Olsson

LÅNGENRUNTDAGEN MED OLIKA INSLAG

öndagen den 16 september är det åter dags för Långenruntdagen i Långserud.  Löpningen och gången runt sjön Lången har gamla anor med premiär på sjuttitotalet. Sedan har man haft löparrangemang i olika långa perioder och kanske rör det sig om trettiotalet arrangemang totalt ? Sedan några år tillbaka har man  gjort ett samarrangemang mellan Långseruds IF och Långseruds Församling kring en idrottsgudstjänst med flera ingredienser, både sportsliga och andliga.

Dels är det idrottsgudstjänst där Mattias Kareliusson och Anders Segerström medverkar. Efter den bjuds det på kyrkkaffe. Skönt sittande i sina stolar kan man sedan följa både start och målgång i de tre aktiva grenarna. Lången runt består av en grupp för gående som startar timmen före de som springer och joggar. Dessemellan anordnas ett barnlopp om 550m där alla får medalj och glass. Detta gäller elever t.o.m åk 6. Anmälningar kan ske dels före dels efter Idrottsgudstjänsten. Bland Långenruntdeltagarna delas priser ut till de främsta och en del priser utlottas ut bland alla startande. De som önskar kan få de legendariska diplomen vars original ritades av Hjalmar Frisell.,Kolsäter.

I samband med Långenruntdagen kommer man även att inviga den handikappanpassade och utbyggda entrén till Fritidshemmet och Skafferiet.

-Allt överskott från dagen, kollekt,startavgifter  m.m kommer att gå till den nyss nämnda handikappanpassningen, säger Inger Peterson,Långseruds församling, och LIF-ordföranden Thomas Peterson nickar instämmande.

Nämnas kan även att det i deltagaravgiften ingår mat och för de som ej löper/springer går det bra att köpa densamma.

 

 

Kjell Olsson

800KG FÄRG HAR SKRAPATS BORT I LÅNGSERUDS KYRKA

-Vi har skrapat bort hela 800 kg färg från som mest åtta lager av färg. Det sade Jean Louis Barréra som bär huvudansvaret för det stora renoveringsarbetet av Långseruds kyrka.

-Men vi målar bara tillbaka 360 liter, skojade han. 

-Det betyder ju att kyrkan blivit större och väggarna tunnare, skojade en besökare tillbaka. Nyfikenheten har varit stor över vad som skett och hur långt man kommit i det komplicerade arbetet. I tisdags var det "öppet hus" och många passade på att titta in,bese och fråga hur det gått och hur det ser ut för framtiden.

-Det är väldigt roligt att  främst församlingsborna varit så intresserade, det tyder på en stark känsla för bygdens kyrka, sade Jean.Louis faktiskt lite rörd.

-Även turister har tittat in under sommaren, fortsatte Jean Louis.

-Har det inte stört arbetet ?

-Nej, inte alls bara uppmuntrande för oss.

Det kom som sagt många besökare. Bland dem fanns  bl.a Lena Skoting som kommer att leda återinvigningsgudstjänsten som sker den tredje advent.

-Mycket bra arbete berömde antikvarie Maud Forsberg och konservator Cecilia Skoglund nickade instämmande.

-Detta känns faktiskt väldigt speciellt och då inte främst på kommersiella grunder, sade Anki Gustafsson,Åmål. Anki är född i Långserud och både hennes far Arne Kyrk och farfar David var under lång tid kykvaktmästare i Långseruds kyrka. 

-Det är ett hedersuppdrag att få ordna med den nya belysningen som naturligtvis är LED-baserad.

-Men det ser ju ut som en "discoslinga" ?

-Nej då, slingan kommer att sättas så diskret som möjligt men ändå ge bra och behövligt ljus, säger Anki. Hon visar även spot-lights som kommer att finnas på en ramp som kommer att smälta in i omgivningen och ge perfekt ljus.

En del under en läktare är helt klar och där kunde man se de olika färgerna och deras nyanser brytas mot varandra i ett vackert samspel. En kyrkbänk stod nymålad mitt på golvet och marmorerade partier glänste. Prästerna Carlo Nielsen och Lars Richter gick fram och tillbaka och nickade förnöjt över vad de såg.

Ett annat arrangemang där Långseruds församling är inblandad är Sportsöndagen den 16 september då man tillsammans med Långseruds IF både anordnar gudstjänst och löpningen/gången Lången Runt.

 

Bildtexter:

4301 Antikvarie Maud Forsberg var väldigt nöjd med vad som åstadkommits. Här är en liten bit kav från "gamla tiden" 4303 Färsk marmorering 4310  En nymålad kyrkbänk 4312  Intresset var stort att närgranska hur långt renoveringen av Långseruds kyrka kommit 43244327 Discoljus ? Nej, en del av den Led-belysning som kommer att anbringas på ett diskret sätt fr.v Lena Skoting, Maud Forsberg, Jean Louis Barréra samt Anki Gustafsson 4339  Anki Gustafsson har uppdraget att ordna med all ny belysning i samband med renoveringen av Långseruds kyrka 4348 Detta är mera än ett jobb, menar Anki Gustafsson, född Kyrk, , vars far Arne och farfar David båda var kyrkvaktmästare under lång tid i Långseruds kyrka

4303

4310

4312

4324

4327

4339

4348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson