Monthly Archives: September 2018

LÅNGENRUNTDAGEN MED OLIKA INSLAG

öndagen den 16 september är det åter dags för Långenruntdagen i Långserud.  Löpningen och gången runt sjön Lången har gamla anor med premiär på sjuttitotalet. Sedan har man haft löparrangemang i olika långa perioder och kanske rör det sig om trettiotalet arrangemang totalt ? Sedan några år tillbaka har man  gjort ett samarrangemang mellan Långseruds IF och Långseruds Församling kring en idrottsgudstjänst med flera ingredienser, både sportsliga och andliga.

Dels är det idrottsgudstjänst där Mattias Kareliusson och Anders Segerström medverkar. Efter den bjuds det på kyrkkaffe. Skönt sittande i sina stolar kan man sedan följa både start och målgång i de tre aktiva grenarna. Lången runt består av en grupp för gående som startar timmen före de som springer och joggar. Dessemellan anordnas ett barnlopp om 550m där alla får medalj och glass. Detta gäller elever t.o.m åk 6. Anmälningar kan ske dels före dels efter Idrottsgudstjänsten. Bland Långenruntdeltagarna delas priser ut till de främsta och en del priser utlottas ut bland alla startande. De som önskar kan få de legendariska diplomen vars original ritades av Hjalmar Frisell.,Kolsäter.

I samband med Långenruntdagen kommer man även att inviga den handikappanpassade och utbyggda entrén till Fritidshemmet och Skafferiet.

-Allt överskott från dagen, kollekt,startavgifter  m.m kommer att gå till den nyss nämnda handikappanpassningen, säger Inger Peterson,Långseruds församling, och LIF-ordföranden Thomas Peterson nickar instämmande.

Nämnas kan även att det i deltagaravgiften ingår mat och för de som ej löper/springer går det bra att köpa densamma.

 

 

Kjell Olsson

84 total views, 0 views today

800KG FÄRG HAR SKRAPATS BORT I LÅNGSERUDS KYRKA

-Vi har skrapat bort hela 800 kg färg från som mest åtta lager av färg. Det sade Jean Louis Barréra som bär huvudansvaret för det stora renoveringsarbetet av Långseruds kyrka.

-Men vi målar bara tillbaka 360 liter, skojade han. 

-Det betyder ju att kyrkan blivit större och väggarna tunnare, skojade en besökare tillbaka. Nyfikenheten har varit stor över vad som skett och hur långt man kommit i det komplicerade arbetet. I tisdags var det "öppet hus" och många passade på att titta in,bese och fråga hur det gått och hur det ser ut för framtiden.

-Det är väldigt roligt att  främst församlingsborna varit så intresserade, det tyder på en stark känsla för bygdens kyrka, sade Jean.Louis faktiskt lite rörd.

-Även turister har tittat in under sommaren, fortsatte Jean Louis.

-Har det inte stört arbetet ?

-Nej, inte alls bara uppmuntrande för oss.

Det kom som sagt många besökare. Bland dem fanns  bl.a Lena Skoting som kommer att leda återinvigningsgudstjänsten som sker den tredje advent.

-Mycket bra arbete berömde antikvarie Maud Forsberg och konservator Cecilia Skoglund nickade instämmande.

-Detta känns faktiskt väldigt speciellt och då inte främst på kommersiella grunder, sade Anki Gustafsson,Åmål. Anki är född i Långserud och både hennes far Arne Kyrk och farfar David var under lång tid kykvaktmästare i Långseruds kyrka. 

-Det är ett hedersuppdrag att få ordna med den nya belysningen som naturligtvis är LED-baserad.

-Men det ser ju ut som en "discoslinga" ?

-Nej då, slingan kommer att sättas så diskret som möjligt men ändå ge bra och behövligt ljus, säger Anki. Hon visar även spot-lights som kommer att finnas på en ramp som kommer att smälta in i omgivningen och ge perfekt ljus.

En del under en läktare är helt klar och där kunde man se de olika färgerna och deras nyanser brytas mot varandra i ett vackert samspel. En kyrkbänk stod nymålad mitt på golvet och marmorerade partier glänste. Prästerna Carlo Nielsen och Lars Richter gick fram och tillbaka och nickade förnöjt över vad de såg.

Ett annat arrangemang där Långseruds församling är inblandad är Sportsöndagen den 16 september då man tillsammans med Långseruds IF både anordnar gudstjänst och löpningen/gången Lången Runt.

 

Bildtexter:

4301 Antikvarie Maud Forsberg var väldigt nöjd med vad som åstadkommits. Här är en liten bit kav från "gamla tiden" 4303 Färsk marmorering 4310  En nymålad kyrkbänk 4312  Intresset var stort att närgranska hur långt renoveringen av Långseruds kyrka kommit 43244327 Discoljus ? Nej, en del av den Led-belysning som kommer att anbringas på ett diskret sätt fr.v Lena Skoting, Maud Forsberg, Jean Louis Barréra samt Anki Gustafsson 4339  Anki Gustafsson har uppdraget att ordna med all ny belysning i samband med renoveringen av Långseruds kyrka 4348 Detta är mera än ett jobb, menar Anki Gustafsson, född Kyrk, , vars far Arne och farfar David båda var kyrkvaktmästare under lång tid i Långseruds kyrka

4303

4310

4312

4324

4327

4339

4348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

56 total views, 0 views today