Monthly Archives: February 2014

BARN OCH UNGDOMSKOMMITTÈ I LÅNGSERUDS HEMBYGDSFÖRENING

Långseruds hembygdsförening har haft sitt årsmöte i hembygdsgården. Dagordningen var lång och omfattande men så har även verksamheten varit under det gångna året. Bland nyheterna var att det valdes en ny kommitté, barn och ungdomskommittén, där sju personer invaldes. En anledning är kanske att de verksamheter riktade mot barn och ungdom varit mycket uppskattade. Bl.a pysselkvällarna vid påsk och jul liksom påskparaden den mycket uppskattade barn och familjedagen i juli. Ordf Bengt Johansson hälsade relativt många välkomna. Från verksamhetsberättelsen kan nämnas det varit många olika slag av verksamheter. förutom de nyss nämnda  kan nämnas passionsadakt , eftermiddagskaffe med pelargonexpert, kyrkkaffe, nationaldags och midsommarfiranden, gårdsvandring, öppet hus under juli på onsdagar, hembygdsdagar, poesiafton samt gammaldags julkväll. ett av uthusen har försetts med nytt sticketak under Göran Kjellbergs kunniga ledning. Antalet medlemmar var 293 där just barnaktiviteterna lockat många yngre.  Kassören Inger Axelsson gick igenom ekonomin som är god . Nysäters marknad , där även Långserud deltar, hade tack vare bra väder ett mer lyckat år ekonomiskt. en rad val förrättades och styrelsen kommer 2014 att bestå av  Bengt Johansson, Inger Axelsson, Hardy Börås, Johan Karlsson,Camilla Eriksson,Jonas Byh och Karin Brumer (nyvald).  Katarina Bäckström och Stina Karlsson avtackades för arbete i styrelse och festkommitté. En gåva togs emot, en tavla målad av Gunvor Axelsson samt med poesi av Bojan Ström.  En plan för kommande verksamhetsår presenterades och punkterna är i stort sett som fjolårets. Bl.a så blir det Mopedrally och gårdsvandringen kommer att ske i Elovsbyn-Stenbyn. kaffe och fettisdagstårta avslutade årsmötet.5388 Stina Karlsson t.v samt Katarina Bäckström avtackades vid Långseruds hembygdsförenings årsmöte. Ordf Bengt Johansson i bakgrunden.

5389 Ordf Bengt Johansson visade upp en tavla som nu är i hembygdsföreningens ägo.  Gunvor Axelsson har målat den och Bojan Ström har skrivit poesin.

5388 5389Kjell Olsson

OMVÄXLANDE VERKSAMHET HOS LÅNGSERUDS IF

Långseruds IF har haft sitt årsmöte i Skafferiet,Långseruds friskola. Ordf Anna Malmqvist öppnade mötet och hälsade välkommen. Ur den digra verksamhetsberättelsen kan nämnas att det varit en stor verksamhet för alla åldrar under året. Inomhus har det varit motionsgymnastik, box-aerobic,pilatus-ball,innebandy och basket samt barngymnastik Ute har det bl.a handlat om  fotbollsskola med trettiofem barn,simskola med femtio samt idrottsskola med tjugofemtalet deltagare. I samarbete med Gillberga SK har man haft tillgång till gemensamma ledare och just rekryteringen och utbildningen av unga ledare prioriteras högt inom föreningen. På motionssidan lockade både Triathlon vid Eldan och motionslopper Lången Runt c:a hundratalet startande vardera. Under vintern fanns ett spännande vinter-triathlon på programmet där spark,skidor och skridskor var grenarna. Gymmet i källaren under gymnastiksalen har nyttjats mycket flitigt. Styrelse och övriga val förrättades och huvudstyrelsen skall bestå av Anna Malmqvist,ordf, samt Anna Dåverhög-Danielsson,kasör, Lin Aronsson v.ordf och ledamöterna Hans Peterson,Peter Johansson och Camilla Eriksson samt suppl Thomas Peterson. Ur verksamhetsplanen kan nämnas bygge av en näridrottsplats för spontanidrott vid Långseruds friskola, uppdatering av maskiner vid gymmet, ännu flera verksamheter i gymnastiksalen, triathlon i samarbete med BGF samt ordna de sommaridrottsskolor som efterfrågas. Nämnas kan att volleyboll för blandade åldrar nu spelas på tisdagar. Årsmötet avslutades med intagande av en enorm smörgåstårta med drycker. Kjell Olsson

Afteval på Smedgården

Afteval är  ett uttryck som betyder något trevligt på Smedgården i Långserud ! Med jämna mellanrum kommer det någon eller några på besök för att underhålla och i lördags var det Anette Hammarström, sångfågel från Åmål med rötter i Svanskog samt dragspelaren Anders Andersson från Mo som dök upp. 


Dessa båda kunde verkligen få med publiken och det blev både sång och allsång sasmt publik solosång med dragspelsackompanjemang. Ett antal låtar ur den svenska vissaktten fanns med bl.a Evert Taube, Dan Andersson och Karl Gerhard och Jules Sylvain. Rosor blev lite av ett passande tema med bl.a Tio tusen röda rosor och Min älskling du är som en ros. Anders Andersson bjöd även på dragspelslåtar bl.a Carl Jularbos Nya Värmlandsvalsen. När man behövde andhämnting serverades kaffe och goda smörgåsar. Som avslutning i andra avdelningen fick Norge lite plåster på skidsåren när den fina Pojken som ville måla sjöngs. Starka applåder inramade avslutningen där Leif Peterson tackade för det trevliga besöket.'


Bilder: 

5383 Anette Hammarström och Anders Andersson underhöll vid Afteval på Smedgården i Långserud

5380  Anette Hammarström fick med Åke Lidström i sångbåten

5381 Åke Lidström blev så inspirerad att han satte sig vid pianot och bjöd på ett knippe låtar

5378 Anette Hammarström fick med publiken och här får Leif Peterson ta ton


Kjell Olsson

5380 5383 5381 5378