Monthly Archives: November 2014

MINIMUSIKALSUCCÈ I LÅNGSERUD

Redan i somras  började  Emma och Elsa Wikholm att fundera kring en barnmusikal i Långserud. Det skulle blir ett samarbetsprojekt med  Långseruds Missionsförsamling och Långseruds församling. Ett dussintal barn började i repetera barnmusikalen "Vi är kompisar tillsammans" som innehåller danser, rörelser,samtal och bilder i form av power-points med många viktiga inslag om utanförskap,kamratskap, fattigdom och rikedom.


-Kan vi inte sända ned korv i plastpåsar eller be kungen om pengar, sade någon. Man konsaterade även att det är stor orättvisa och att vi har det fantastiskt bra i Sverige med skolmat och skolgång. Sånger med både fart och eftertanke,sång i små grupper samt känslosam solosång av Ella Segerström fanns på programmet. T.o.m en sång på arabiska framfördes först av tre syriska barn och därefter av hela gruppen.För några veckor sedan anslöt de nyanlända asylbarnen från Vildmarken och då fick form och innehåll ännu större betydelse i barnmusikalen. Sammanlagt blev det närmare tjugotalet barn i musikalgruppen.Man framförde den först i Långseruds Missionshus på lördagen och sedan i Långseruds kyrka på söndagen. På båda ställena kom det mycket folk. Emma Danielsson höll ihop trådarna i Sillingsfors där det även var kaffe och saftkalas medan Kjerstin Landon ansvarade för gudstjänsten i kyrkan. Även dagens bibeltexter passade bra in i temat för musikalen. 


-Ordet kompis kommer från kumpan som i sin tur kommer av det latinska ordet campane, sade Kjerstin Landon. Campane betyder "Den som man delar bröd med".


Psalmerna 602 Så länge solen värmer och 21 Måne och sol sjöngs.  Alla barn fick varsin ros och ballongerna följde med till Vildmarken. Ledarna Emma och Elsa Wikholm tackades speciellt och man hoppades att kan bli en fortsättning på den lyckade barnkörverksamheten.Totalt inbringade kollekten på båda ställena med Världens barn som förmånstagare  4.800 kr.

 

1731 Ella Segserström sjöng med känsla "jag önskar att en ängel från himlen kom ner". 1733 Sången "I mitt hjärta" sjöngs på arabiska. 1738 Närmare tjugotalet barn från Långseruds friskola och Asylförläggningen Vildmarken deltog i Barnmusikalen "Vi är kompisar tillsammans". 1752-1765 Det var full fart under vissa sånger. 1768 Långseruds kyrka var välfylld.

IMGP1751 IMGP1755 IMGP1758 IMGP1765 IMGP1768 IMGP1770 IMGP1776 IMGP1785 IMGP1712 IMGP1713 IMGP1720 IMGP1725 IMGP1731 IMGP1739 IMGP1746

Kjell Olsson

 

 

 

MÅRTENKVÄLLEN DROG MÅNGA TILL LÅNGSERUDS BYGDEGÅRD

Närmare etthundratjugo personer hade mött upp i Långseruds Bygdegård när Utvecklingsgruppens ordf Helena Segerström hälsade välkommen. Hon redogjorde för kvällens program och presenterade Utvecklingsgruppens medlemmar. Därefter hälsade hon ett dussintal nyinflyttade välkomna liksom de gäster som kommit ned från Hotell Vildmarken. Anders Axelsson presenterade det nya förslaget från Länstyrelsen gällande strandskydd.


-Även om det är bättre än det första rent katastrofala förslaget så anser både vi och företrädarna för Säffle kommun samt övriga byalag och utvecklingsgrupper  att det nya inte heller är tillräckligt bra, sade Anders. Han sade att man haft ett väldigt gott samarbete med Säffle kommuns tjänstemän, politiska ledning samt landsbygdsrådgivare.


-Vi är helt överens och har krävt en ny remissomgång samt besked hur man överklagar besluten men Länsstyrelsen hänvisar bara till att det blir information via tidningar och kungörelser, sade Anders vidare.


-Vi ville veta på vilka grunder man utökat strandskyddet som vi ser kraftigt begränsar utvecklingsmöjligheterna, sade Anders vidare.


Han uppmanade alla att hålla ögonen öppna när beskeden kungörs.
Anders satte även upp ett antal kartblad i entrén där de nya förslagen framgick.


Därefter blev det underhållning i form av choklad och sånghjul med Anders Segerström som organisatör. Nummer gav sångförslag och sedan avgjorde en färg  chokladvinsten denna Chokladens Dag i Sverige. 


Helena Segerström berättade om den ståtliga trämört som numera finns vid Hillerströms. Från början vägde trästocken c:a 500 kg, enligt trämannen Göran Kjellberg, men sedan träkonstnären Lotta Boholm-Wall låtit sina motorsågar arbeta och torkan gjort sitt återstod 87,5 kg. Hardy Börås och Sune Johansson hade gissat 87 kg och fick pris för detta.


Jonas Byh fixade en välsmakande mustig gulasch samt nybakt bröd och köksgruppen fick genast en lång kö fram till grytorna. Kaffe med kaka följde efteråt.


Lite information gavs som avslutning där Helena Segerström först påminde om ett informationsmöte den 19/11 i Bygdegården med företrädare från Migrationsverk, Carewell och Säffle Kommun närvarande. Detta möte utlovades när Asylboendet på Hotell Vildmarken startade och nu har alla möjlighet att ställa frågor och få information.


Anders Nilsson berättade om Bygdegården i stort där man skaffat nya stolar och en arbetskväll  22/11 skall ge bättre akustik genom uppsättande av ljudabsorbenter.


Kommande måndag hålls en extrastämma med Långseruds Fibernäts ek förening i Bygdegården.
Helena Segerström tackade alla som kommit och avslutade en gemytlig och trevlig "nationaldag" i Mårtensbygden.

 

1691 Förväntansfulla gäster. 1701 Anders Nilsson berättade om vad som sker i Bygdegården fram igenom. 1666 Anders Axelsson satte upp de nya kartorna med förslagen till ny strandrätt. 1675 Sune Johansson t.v och Hardy Börås hade gissat 87 kg som vikt på den nyuppsatta Mörten vid ortens lanthandel. det var bara ett halvt kilo för lite. 1679 Anders Segerström hade hand om choklad och sånghjulet. 1684 Soppa och gott bröd smakade bra. 1668  Långseruds Utvecklinsgrupps ordf Helena Segerström hälsade närmare etthundratjugo personer välkomna till årets Mårten firande. 1672 Anders Axelsosn berättade om de nya förslagen gällande strandskydd och han ansåg inte att de räckte. 1674 Långseruds Bygdegård var välbesatt.

 

IMGP1701 IMGP1703 IMGP1704 IMGP1705 IMGP1706 IMGP1707 IMGP1666 IMGP1668 IMGP1669 IMGP1673 IMGP1674 IMGP1675 IMGP1679 IMGP1682 IMGP1684 IMGP1688 IMGP1691 IMGP1695

Kjell Olsson

KEJSARN AV EPPLEDRUM LOCKADE FRAM NOSTALGI

Ett sjuttiotal gånger har skådespelarna Håkan Jäder  och Katarina Persdotter Jäder framfört Kejsarn av Epplerum eller Historien om min pappa. Det handlar om släktgården Epplerum i Östergötland och livet där. Ett känslosamt stycke från tider som flytt med ett fåtal kor och ett närmast kärleksfullt förhållande till alla de djur som fanns på gården till betydligt större och stressigare drift. Glädjeämnen, med och motgångar belystes på ett fint sätt och med enkla medel och publiken, ett femtiotal, hade de flesta en egen minnesbild över det lantbruk som numera är helt förändrat. Ett antal dagböcker, anteckningar, brev och foton samt dikter på hushållspapper utgjorde grundmaterialet och publiken fick följa med på en lång resa genom jordbrukslandskapet, dess brukare samt djur. Efter en timmes teater var det dags för kaffe och smörgås och säkert en hel del minnesbilder som belystes runt kaffeborden. Som avslutning visades en film "och stilla flyter ån.." där både stillbilder och rörliga bilder samt  bilder i svartvitt och färg fanns med. Publiken var generös med applåderna efteråt och helt klart fanns det mycket att minnas och även förundras över hur jordbrukslandskapet kan se ut om fyrtio-femtio år.1663 Katarina Persdotter Jäder gestaltar en av korna på gården Epplerum i Östergötland

Kjell Olsson

IMGP1663

 

KYRKANS AUKTION GAV NÄRA 20.000 KR

19894 kr blev den exakta summan när Långseruds Kyrkliga arbetskrets kunde räkna ihop behållningen från den auktion som hölls i sockenstugan. Lars Richter hälsade välkommen och gav en kort historik över hur auktionsverksamheten sett ut genom åren. Därefter började man att auktionera ut en del av det välfyllda bord och det av handarbete tunga strecket.  Paket, bröd med och utan nummer, sylt av olika slag försåldes till goda priser innan man tog kaffepaus. Där åts massor av goda smörgåsar och rulltårtsbitar och flera åror försåldes. Den mest lyckosamme var Inga-Lill Richter som vann flera förstapris.

-Kanske beroende på att Lars Richter drog vinstlotterna, skojade någon längre bort. Auktionen fortsatte och speciellt bra priser blev det på Anna Nilsson "i Sörängas" vackra och välgjorda vantar. Anna är hela 96 år men varje år är hon en av de mest produktiva.  Sockenstugan var i det närmaste fullsatt och speciellt roligt var att sockenbor från grannsocknarna Sillerud, Svanskog och Nysäter var välrepresenterade. även Säfflefolk fanns på plats. När bord och streck var rensade drogs "det stora lotteriet" som försålts i förväg med 5000 kr som inkomst. Lars Richter hade under kvällen räknat ihop Bojan Ströms siffror och kunde meddela att det totalt inklusive stora lotteriet gav 19.894 kr. Både auktionister och publik var hela kvällen igenom i högform och många skratt och kronor rullade.

-Dessa pengar går till olika välgörenhetsprojekt både i närområde och internationellt, sade Inger Peterson ordf i Långseruds församlingsråd.

 

1651 Fr.v Monica Sandström, Bojan Ström och Birgit Hellborg kollade borden med alster till auktionen i Långseruds sockenstuga. 1655 Välfyllda bord och streck och Bojan Ström som inväntar auktionsstarten. 1656 Helge Emanuelsson och Göte Hammarström skrapar fram de sista kronorna. 1652-1654 Sven-Bertil Johansson tycker han skall vinna. Trivseln vid borden var stor och besökare kom även från Sillerud. 1657 Leif Peterson var mest nöjd med köpet av "drömtårtorna". 1659 och 1661 Vinster till årorna samt ett fat med goda smörgåsar.

IMGP1657 IMGP1658 IMGP1659 IMGP1660 IMGP1661 IMGP1651 IMGP1652 IMGP1653 IMGP1654 IMGP1655 IMGP1656Kjell Olsson

 

 

FN-DAGEN FIRADES VID LÅNGSERUDS SKOLA

FN-dagen firas runt om i världen och i alla skolor i Sverige. Långseruds friskola är inget undantag men ändock var det något speciellt i år. Som gäster hade man nämligen ett dussintal personer varav hälften barn från flyktingförläggningen i Vildmarken. Man samlades först i skolans gymnastiksal. Rektor Susanne Wall hälsade alla välkomna, delvis på engelska. Därefter blev det sång under kantor Anders Segerströms ledning och temat var givet: Världens barn. Elever från klass 4-6 berättade om FN och de uppgifter som sköts av därifrån speciellt med hänsyn till alla världens barn. Även en del dikter där fred och vänskap var tema upplästes. Därefter gick man in i skolan där filmen Om hela världen var en enda by visades. Sedan blev det kreativa inslag när alla ritade av på papper och klippte ur en hand. Dessa målades och sattes upp på väggen. I Skafferiet bjöds det på  välsmakande och populär Tacobuffé. Man hann även med att leka på skolgården och i teknikbanan innan det bar iväg hemåt igen efter en lyckad och meningsfull dag.

 
Kjell Olsson
 
IMGP1626 IMGP1628 IMGP1629 IMGP1631 IMGP1637 IMGP1638 IMGP1643 IMGP1649 IMGP1650 IMGP1617 IMGP1624 IMGP1625