LASTBIL BACKADE PÅ DASS

-Jag trodde knappt det jag så, sade en Långserudsbo som från sin personbil fick se hur en lastbil med långt släp backade på och devis flyttade utedasset vid Ed i Långserud.

Hon försökte med starka signaler påkalla förarens uppmärksamhet  men förgäves. Utedasset fick en rejäl knuff av det backande släpet och hela dasset försköts och dörrarna kollapsade. Föraren meddelade själv skadan . Troligen skulle han stanna på  väggrenen och vila. Vid ett  samtal visadedet sig att chauffören arbetet en vecka och hade sex körlektioner på lastbil bakom sig. Hans första resa var från Lettland till Norge. Företaget bakom transporten har ingen anknytningspunkt i Sverige men en kontakt har etablerats med åkeriet.

Det kommer att kosta en del att rätta till skadorna och frågan många ställer sig är:

-Hur i hela friden kunde någon backa upp för slänten rakt in i utedasset ? Chauffören funderade säkert på samma sak under sin premiärtur.

Kjell Olsson