Monthly Archives: March 2018

OLLE DANIELSSON NY ORDFÖRANDE I SMEDGÅRDEN

Smedgårdens ekonomiska förening som förutom Smedgården även äger de fastigheter som Långseruds friskola hyr har haft ett välbesökt årsmöte. Det var positiva tongångar och ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att målningsarbeten utförts vid Smedgården. Långseruds friskola har fått en totalrenovering av personalrummet. Under innevarande år kommer man att göra en handikappanpassing av entrén till Skafferiet.

Val förrättades och då Leif Peterson avböjt omval på ordförandeposten blev det ett nyval och ny ordförande blir Olle Danielsson. Två nya ledamöter invaldes i Smedgårdens ekonomiska förenings styrelse och de är Marie Edqvist och Christian Svensson. Avgående Kicki Junestedt och Calle Roos avtackades med både blommor och lovord.  Avgående ordf Leif Peterson tackade styrelsen för gott samarbete och fick själv mottaga en blombukett för ett gott ordförandeskap. Årsmötet leddes av Ingemar Olsson med Mari Elvingsson vid sin sida. Som avslutning spisades utsökt smörgåstårta a la Jonas Byh.

 

Bildtext: Olle Danielsson t.v tackar som nyvald ordförande Leif Peterson  f.d ordförande. Även Calle Roos och Kicki Junestedt avtackades för sina år i Smedgårdens ekonomiska förening

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

PÅSKPARAD I LÅNGSERUD

Som traditionen bjuder kommer även i år den populära påskparaden att anordnas i Långserud. Det är Långseruds hembygdsförening som står som arrangör och samling och start sker på påskaftonens förmiddag vid parkeringen. Barnen kommer efter avslutad vandring, som brukar gå runt affären och Smedgården, bjuds det på korv med bröd. De vuxna kan köpa kaffe och påskbakelse.

-Vi kommer att utlotta priser bland de som klätt ut sig, säger Birgitta Edvardsson-Kyrk, ordförande i Långseruds Hembygdsförening.

PROGRAMMERING I LÅNGSERUDS FRISKOLA

Från och med 1 juli 2018 börjar de nya skrivningarna i skolans läroplan att gälla. Det är elevernas digitala kompetens som ska förstärkas.

-. Vi har satsat på digitalisering under flera år och vi använder digitala verktyg som en självklar del i undervisningen från förskoleklass upp till åk 6. Tack vare Teknikerjakten har vi kunnat köpa in en hel del olika material. Det säger läraren Anette Gustafsson som lär eleverna bl.a programmering.

-Vi arbetar med så kallad visuell programmering där eleverna sätter ihop block med kod eller skriver kod för att t ex få en figur att flytta sig mot ett bestämt mål, säger Anette.

-Det är även en träning i att vara exakt i alla kommandon för programmering kräver just exakta besked. Blir det fel måste man börja felsöka och pröva nya lösningar, säger Anette vidare.

Hon menar att man får in mycket i undervisningen.

-Både samarbete, problemlösning och inte minst språk är nyckelord. Det handlar också om att bli medveten om att det finns en avsändare bakom allt, det är inte datorn som hittat på det vi ser på skärmen.

Finska programmeraren och barnboksförfattaren Linda Liukas föreläste på Skolverkets konferens kring programmering i Karlstad.

-Hon betonade att framtiden ej är färdig utan det är dagens barn och elever som kommer att skapa den. Därför måste vi ge dem kunskaper och verktyg för att utveckla idéer och lösa problem, säger Anette.

Nästa vecka anordnas ett digitalt café vid Långseruds friskola på tisdagskvällen. De föräldrar och vårdnadshavare som vill få en inblick i vad programmering i skolan kan innebära och är sugna på att själva prova på är hjärtligt välkomna.

Eleverna arbetar intensivt och ser fram emot att få ta emot sina föräldrar och både visa och lära dem programmering.

-Vi hoppas de vågar komma, säger eleverna i klass 4 vid Långseruds friskola.

 

Bildtexter:

1897 Emil Kvaldén programmerar i code monkey 1908 Clara Brummer t.h och Madeleine Sprengel tränar på samarbete vid datorn 1903 Träning på engelska 1904 Läraren Anette Gustafsson visar Erik Karlsson hur man kommer vidare

1903

1904

1908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kjell Olsson

KARLSTADS MUSIKKÅR FÖRGYLLDE HEMVÄRNSSÖNDAG I LÅNGSERUD

-Det är tjugosjunde året vi medverkar vid Hemvärnets kyrksöndag och denna gång i Långserud. Det sade Karlstads musikkårs nestor Torben Ericson som varit med sedan starten.

-Vi ser det som en givande start på vår säsong, både att få komma ut och spela, träffas under gemytliga former och även träffa vänner av Hemvärnet, fortsatte Torben.

Det var både festligt och lite pampigt när Karlstads musikkår spelade och representanter för Hemvärn och Lottkår gick i täten in i kyrkan med svenska flaggan. Sedan bildades det flaggvakt under hela gudstjänsten.

Rune Bryngel hälsade välkommen och läste upp kyrkliga tillkännagivanden efter klockringningen. Allra först sjöngs psalmen Fädernas kyrka.

Karlstads Musikkår består av musiker från Hemvärnets tidigare musikkår. Ett tjugofemtal mycket duktiga musiker ledda av Fredrik Toftgård bjöd både på "finmusik", marscher och spelade till psalmerna.

Först fick publiken minnas svepande Elisabeth serenad och sedan sjöngs unisont ps 298 Gud ditt folk är vandringsfolket.

Prästen Carlo Nielsen höll i altartjänsten och både talade och predikade runt Midfastosöndagens texter med Jesus som livets bröd.

Han berättade om det spännande undret om när Jesus utspisade 5000 personer och det blev ändock bröd över. Våra behov och begär var andra nyckelord som belystes.

Psalmen Hela vägen går han med mig och Halleluja,sjung om Jesus sjöngs unisont till musikkårens ackompanjemang. Fredrik Toftgård var solist vid Share my yoke av Joy Webb. Ole Bulls Grand March följdes av Försvarets honnörsmarsch "Under blågul fana" . Flera i publiken klappade taktfast på sina knän till de medryckande marscherna. Både vid in och utmarsch spelades Hemvärnsmarschen och alla blev glada åt den fina musiken. Publiken lyckades även få fram ett extranummer.

Rune Bryngel tackade så mycket och påminde sig själv om att han 1972 marscherat till musikkår på I2 i Karlstad.

-Det väcker härliga minnen, sade Rune. han inbjöd även till samkväm i sockenstugan där ett sextiotal fick äta god soppa a la Jonas Byh och kökspersonalen  fick varma applåder för perfekt service.

Fredrik Höglund från Karlstads Musikkår är en riktig Frödingkännare och han bjöd på ett par härliga dikter.

Sven Jansson tackade för både musik och samkväm och kunde även själv få en liten applåd eftersom det var han som förde fram frågan om att hemvärnsområdet Gillberga,Kila,Långserud och Svanskog borde få musikkårsbesök.  Året var 1991 och sedan dess har man hållit på och nästa års anhalt blir Svanskog.

 

Bildtexter:

2371-2371 Inger Axelsson och Sven Jansson paraderade in med svenska fanorna vid Hemvärnets kyrksöndag i Långseruds kyrka 2377 För tjugosjunde gången deltog Karlstads musikkår vid Hemvärnets kyrksöndag, denna gång i Långseruds kyrka 2382-2385 Maestro Fredrik Toftgård spelar kornett i Share my yoke tillsammans med Karlstads musikkår 2391 Roger Nilsson var en av de som deltog i fanvakten 2400 Katarina Karlsson representerade Lottorna  2400 Ett sextiotal deltog i den trevliga kamratmåltiden där det även erbjöds Frödingdikter

2400

2391

2389

2385

2382

2377

2372

2371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

LÅNGSERUDS HEMBYGDSFÖRENING AVSLUTADEAKTIVT ÅR

Att Långseruds hembygdsförening är en av Långserudsbygdens större och mest aktiva föreningar stod klart när årsmötet hölls i hembygdsgården. Anders Axelsson var mötesordförande. Efter en tyst minut för avlidna medlemmar var det dags för verksamhets och revisionsberättelserna. Där framgår att föreningen har 267 medlemmar. Många välbesökta arrangemang har hållits. Påskparaden gynnades av fint väder och stort deltagande. Kyrkkaffe anordnades på Kristi Himmelsfärds dag och ett åttiotal kom till Nationaldagsfirandet där kakbuffé,tal av Marcus Bäckström underhållning och tipspromenad väntade,Midsommarfirandet lockade c:a 20 personer.Efter ringdans och lekar väntade midsommarmat.En gårdsvandring i Bräckan lockade ett femtiotal och lokalboende bjöd på intressanta fakta.Hembygdsdagarna innehöll både pizzabak,underhållning och ett mopedrally som lockade ett åttiofemtal. Hemslöjdskonsulent Carina Olsson berättade på fängslande sätt om huvudbonader och accessoarer. Slåttergille,Nysäters marknad och Minnenas kväll om bygdens travhistoria var populära arrangemang. Året avslutades med Gammeldags julkväll med god mat och fin musik.Föreningen har även deltagit i ett antal träffar av olika slag. Ansvarsfrihet godkändes både för verksamhet och ekonomi.

Val förrättades och Birgitta Edvardssson-Kyrk omvaldes till ordförande och Hardy Börås till sekreterare. Övriga ledamöter blir Karin Skogh, Siv Forsén, Kerstin Hildén samt Desirée Olsson- Johan Graad hade avböjt omval och avtackades för ett långvarigt och gott arbete. Ett antal funktionärer till olika kommittéer och grupper förrättades. 

Stämordföranden avslutade mötet och framförde ett stort tack både till styrelsen,alla som arbetat för föreningen  samt alla som besökt verksamheterna.

 

Bild: Långseruds Hembygddsförenings ordf Birgitta Edvardsson-Kyrk tackade Johan Graad för många år inom Långseruds hembygdsförenings styrelse

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

NYBYGGARE HÄLSADES VÄLKOMNA TILL LÅNGSERUD

-Hjärtligt välkomna som nybyggare! i Långserud ! det sade Lars Richter när har på Långseruds Utvecklingsgrupps vägnar hälsade ägarna till fyra nu färdiga och inflyttade hus i Långserudsbygden.

Ett långbord var uppdukat med levande ljus,blommor och inte minst härliga av Lotta Ståhl specialgjorda tårtor med mörtmotiv. Tiotalet inflyttade fick även berätta om de förhoppningar de har och hur de ser på Långserudsbygden i framtiden.

Även övriga närvarande högg sedan in på tårtor med kaffe därtill. "Nybyggarfirandet"  var en del i Långseruds Utvecklingsgrupps årsmöte.

Olle Danielsson var mötesordförande och årsmötets punkter avverkades i rask följd. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att gjort studiebesök på Moelven, deltagit i Aktiva Säffle och kommunbyalagsmöte samt närvarat vid Triathlon och mött politiker angående hemtjänstens verksamhetsområden. Åtta styrelsemöten har hållits. En träff har hållits med tf fritidschef Viktor Weiberg som besökt  och åkt runt i Långserudsbygden bl.a besökt badplatserna. Träff har hållits kring den planerade  cykelleden Unionsleden som passerar genom bl,a Långserud på vägen från Karlstad till Moss i Norge. en pendelparkering har uppförts vid Ed. Mårten har firats och Adam Payne är ny webbansvarig. Dasset vid Hillerströms har åtgärdats. Nitton personer har flyttat in i Långserud sedan förra årsmötet. Både verksamhets och revisionsberättelserna godkändes. Olika val förrättades och Lars Richter omvaldes som ordf, Lars-Ewert Wikholm som sekreterare och Rune Bryngel som kassör. Övriga ledamöter är Malin Lundberg och Desiré Olsson. Två nyval gjordes genom Simon Andersson och Tina Skott Koppfeldt medan Bror Bornetjärn och Thor  Ask Torkelsen  avtackades med blommor. Revisiorerna Jan Hillerström och Yvonne Malmqvist återvaldes. I valberedningen finns Kjell Olsson och Bror Bornetjärn. Inger Peterson avtackades. Daniel Ulff tackades för gott jobb med hemsidan. LUT-fonden och Långseruds friskola kommer att ansvara för Mårtenkvällen 2018. Lars Richter informerade om projektet Landsbygden med nya ögon samt Säffle kommuns Handtaget  .

 

Bildtexter:

2291 "Nybyggarna" bjöds på tårta och levande ljus när de hälsades välkomna till Långserudsbygden 2292 Fredrik och Hanna Wennersten med sönerna Vilmer t.v samt Vincent är en av de nyinflyttade familjerna 2293 Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, frågade Simon,Clara och Jacob Brummer om  vad Långserudsbygden kan stå till tjänst med 2296 Nybyggare är vi allihopa  2299  Bror Bornetjärn t.v avtackades från styrelseuppdrag i Långseruds Utvecklingsgrupp 2305  Tina Skott Koppfeldt t.v hälsades välkommen som ledamot i Långseruds Utvecklingsgrupp och Bror Bornetjärn avtackades

2291

2292

2293

2296

2299

2305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

ÖL-PROVNING

 

Öl-provning i Bygdegården

Den 10/3 kl 17.00 till 19.00

 

Ölexperten Per från Karlstad kommer med 6 st olika sorters öl.

Soreterna kommer att finnas att köpa i baren efter provningen.

Kl. 20.00 – Dans till Bellman Brothers.

Pris: 300 kr / person, i priset ingår 6 olika öl + Bellman Brothers.

 

Hamburgare o körv mä brö finns att köpa.

Kaffe o kaka.

 

Anmälan senast ons 7/3 till:

Johan i Botten: 070-6009519

Urban i Strand: 070-2045729

Och

Hillerströms


Först till kvarn!!!

 

Välkomna

 

 

Helena Rooth